PARTNER PORTALU
  • BGK

Podpiszą międzywojewódzki „Program Żuławski – 2030”

  • BEZ    10 grudnia 2009 - 15:33

Międzywojewódzkie porozumienie o realizacji programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław podpisane zostanie jutro (11 grudnia) w Gdańsku.
Jutro (11 grudnia) o godz. 9.30 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się uroczystość podpisania Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”, zwanego „Programem Żuławskim – 2030”.

Sygnatariuszami Porozumienia będą: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W czasie uroczystości planowane jest również podpisanie umowy w sprawie realizacji I Etapu Programu (do 2015 roku) przez przedstawicieli Miasta Gdańsk, Miasta Elbląg, Powiatu Gdańskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Celem „Programu Żuławskiego – 2030” jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Realizacja tego celu pozwoli na osiągnięcie efektów nie tylko bezpośrednio w zakresie gospodarki wodnej, a w jej ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale pośrednio także w sferach: społeczno-kulturowej i gospodarczej.

Dla osiągnięcia tego celu Strony zobowiążą się do współdziałania, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze swoją kompetencją, wiedzą, doświadczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Dla skutecznego koordynowania i monitorowania Programu, Prezes KZGW powoła Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele Stron oraz włsciwi eksperci. Realizacją Programu zarządzał będzie Prezes KZGW przy pomocy Dyrektora RZGW w Gdańsku i podległego mu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.