PARTNER PORTALU
  • BGK

Podstrefa Lublin szuka kolejnych chętnych

  • AZA    3 sierpnia 2010 - 10:35
Podstrefa Lublin szuka kolejnych chętnych

Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec ogłosiła nowy przetarg na zbycie nieruchomości i zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczasowi inwestorzy w strefie w Lublinie zainwestowali już ok. 280 mln zł.
Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec, ogłosiła 2 sierpnia 2010 r. zaproszenie do przetargu łącznego nieograniczonego dotyczącego zbycia nieruchomości, jak i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC Podstrefa Lublin.

Nieruchomość składa się z działek nr: 1/125, 1/129 i 1/130 o łącznej pow. 0,8027 ha. Ostateczny termin składania ofert upływa 23.08.2010 r. o godz. 15:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2010 r. o godz. 11. w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, pok. 119, tel.: (017) 788 72 36, fax: (017) 788 77 69, e-mail: europark@europark.com.pl.

Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec została utworzona w Lublinie we wrześniu 2007 r. Obejmowała ona wówczas 70 ha terenów typu „greenfield” zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta (w pobliżu planowanej obwodnicy miasta i lotniska oraz, węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S17). Głównym celem utworzenia Podstrefy Ekonomicznej w Lublinie było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta, zmniejszenie skali bezrobocia, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje.

W czerwcu 2009 r. Podstrefa Lublin została poszerzona o 10 ha gruntów prywatnych, których wykorzystanie przyczynia się do rewitalizacji części poprzemysłowej miasta (tereny po byłych zakładach Dewoo).

W marcu 2010 r. poszerzono obszar podstrefy o 37 ha gruntów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej podstrefy na Felinie. W chwili obecnej obszar strefy to 118 ha.

Wartość nakładów inwestycyjnych już poniesionych w podstrefie przez inwestorów szacowana jest w obecnej chwili na ok. 280 mln zł. W nowo wybudowanych zakładach pracuje już 166 osób.

W sumie w Lublinie działa w niej już 11 podmiotów gospodarczych, które deklarują utworzenie łącznie 732 nowych miejsc pracy w ciągu 5 najbliższych lat i nakłady inwestycyjne rzędu 503 mln zł. Firmy obecne w strefie to Ball Packaging Europe Lublin, Ramatti, Aliplast, Wikana Invest, Biomaxima S.A., Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Sp.j., Oficyna wydawnicza El-Press s.c., RBM APEX, Firma „Henryk”, MW Lublin, Dobroplast Sp. z o.o.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.