Pół miliarda złotych na inwestycje w Lublinie

Około pół miliarda złotych przeznaczonych ma być w przyszłorocznym budżecie Lublina na inwestycje.
Pół miliarda złotych na inwestycje w Lublinie

Według założeń dochody budżetu ukształtują się na poziomie 1 mld 735 mln zł, zaś wydatki – około 1 mld 827 mln zł.

”Będzie to budżet proinwestycyjny, nastawiony na maksymalne wykorzystanie funduszy europejskich. Lata 2012-2015 to okres, w którym następuje kulminacja wydatków na projekty współfinansowane ze środków europejskich. Priorytetem będzie zabezpieczenie pieniędzy na pokrycie wkładów własnych” – powiedziała rzeczniczka prezydenta Lublina Beata Krzyżanowska.


Projekt przyszłorocznego budżetu Lublina ma być gotowy do 15 listopada i przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Trwają jeszcze analizy wniosków złożonych do projektu uchwały budżetowej.

Według wstępnych założeń dochody budżetu planowane na przyszły rok osiągną 1 mld 735 mln zł, w tym dochody bieżące – 1 mld 370 mln zł, natomiast dochody majątkowe około 365 mln zł. Wydatki ukształtują się na poziomie 1 mld 827 mln zł; z tego wydatki bieżące – głównie na oświatę, politykę społeczną, transport i kulturę – pochłoną 1 mld 255 mln zł. Na inwestycje ma być przeznaczone około 500 mln zł.

Deficyt w przyszłym roku ma wynieść około 92 mln zł, czyli mniej niż w tegorocznym, w którym przewidziano 152 mln zł deficytu. W budżecie Lublina na obecny rok radni zapisali dochody w wysokości 1 mld 618 mln zł, natomiast wydatki – 1 mld 770 mln zł. Na inwestycje przeznaczyli około 525 mln zł.

W przyszłym roku kontynuowane będą w Lublinie wielomilionowe inwestycje, głównie o charakterze infrastrukturalnym, które unowocześnią miasto – planują władze samorządowe.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE