PARTNER PORTALU
  • BGK

Pola golfowe w PPP

  • GK    25 lutego 2013 - 11:26
Pola golfowe w PPP

Do tej pory żaden z polskich samorządów nie zdecydował się na samodzielne wybudowanie pola golfowego. Tymczasem barierę kosztów można pokonać dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wybudowanie 18-dołkowego pola golfowego to inwestycja ok. 2-3 mln euro. Jej najdroższym elementem są prace ziemne (ok. 40 proc. wartości całej budowy), związane m.in. z przesuwaniem setek tysięcy metrów sześciennych mas ziemi. Do tego doliczyć należy koszty związane z budową infrastruktury znajdującej się wokół pola, z której przedsiębiorca czerpie największe zyski.

- Inwestycja w samo pole golfowe nie zwraca się prawie nigdy - mówi Łukasz Szadny, właściciel firmy Golf Projekt, specjalizującej się w budowie pól golfowych.

- Zysk przynoszą natomiast najróżniejsze budynki powstające w okolicach pola, czyli hotele, obiekty konferencyjne czy SPA - dodaje.

Kwestią kluczową w generowaniu przez obiekt golfowy zysków jest także prawidłowe zarządzanie taką inwestycją. Jest wiele korzyści płynących z budowy obiektu golfowego w gminie. Oprócz zysków z infrastruktury powstającej wraz z polem są to przede wszystkim wzrost wartości gruntów i nieruchomości znajdujących się w pobliżu pola oraz napływ golfistów z Polski i zza granicy, czyli tzw. turystyka golfowa.

Dodatkową zaletą są nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w powstającej przy polach infrastrukturze. Ponadto - dzięki możliwości budowy pola golfowego praktycznie na każdym wystarczająco dużym terenie (minimum 60 ha) - dla wielu samorządów jest to doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zagospodarowaniem gruntów nieatrakcyjnych dla innych inwestorów.

W Polsce powstają już na przykład pola golfowe na hałdach byłej kopalni węgla (inwestycja Srebrne Stawy w Bytomiu) czy też na terenie dawnego wysypiska śmieci (Pole Golfowe Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim).

- Aby gmina mogła wybudować obiekt golfowy w swoim regionie, władze samorządowe powinny rozważyć jego stworzenie wspólnie z inwestorem prywatnym. Istnieje wiele możliwych schematów współpracy pomiędzy partnerami, które różnią się podziałem zadań, ryzyka, kosztów i dochodów - mówi dr Rafał Cieślak, radca prawny z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

- Z punktu widzenia podmiotu publicznego najlepszym rozwiązaniem w przypadku budowy obiektu golfowego będzie udzielenie koncesji na roboty budowlane z prawem koncesjonariusza, czyli partnera prywatnego, do eksploatacji obiektu przez następne 15-30 lat - dodaje.

Zawarcie umowy koncesyjnej będzie dla gminy zdecydowanie korzystniejsze niż tzw. klasyczne PPP, gdyż nie będzie ona musiała pokrywać kosztów generowane po stronie przedsiębiorcy. Z drugiej strony - przedsiębiorca uzyska prawo do eksploatacji gruntu na bardzo korzystnych warunkach.

W ramach umowy koncesyjnej na budowę obiektu golfowego gmina wnosi teren pod inwestycję, partner prywatny zaś - wkład finansowy. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz utrzymywanie obiektu, jak również zarządzanie nim poprzez wynajem na organizację różnego typu turniejów golfowych, zawodów i imprez oraz podjęcie szeregu innych działań w celu maksymalnego wykorzystania obiektu i towarzyszącej mu infrastruktury.

Z użytkowania tych obiektów będzie bowiem pochodził zwrot z inwestycji oraz zysk przedsiębiorcy - musi on więc dołożyć wszelkich starań, by była ona rentowna już od najwcześniejszych etapów swojego istnienia. Ponadto przez gminę, czyli koncesjonodawcę, może zostać ustalona dodatkowa zapłata dla partnera prywatnego.

- Budowa przez gminę obiektu golfowego wspólnie z partnerem prywatnym to z całą pewnością korzystne rozwiązanie dla samorządów, które szukają alternatywnych sposobów na rozwój lokalny. Partnerstwo publiczno-prywatne opłaca się zawsze, gdy w budżecie gminy brakuje środków na samodzielną realizację inwestycji, zaś perspektywą jej racjonalnego wykorzystania jest uzyskanie odpowiedniego poziomu przychodów po stronie przedsiębiorcy - mówi dr Cieślak.

- Warto więc wykorzystywać możliwości, jakie daje PPP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Duze, 2013-02-25 23:14:31

    Z dużych projektów autostradowych, poprzez niewypalone aqua parki, baseny solankowe i inne baseny, teraz pola golfowe, a niedługo kurniki. PPPolska.