PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska w budowie, czyli drogowo-mostowe podsumowanie roku

  • ZWI    9 kwietnia 2013 - 11:09

Najwięcej dotacji na budownictwo drogowo-mostowe przyznano w 2012 r. w województwach: małopolskim, śląskim i mazowieckim. Najmniej otrzymały inwestycje w woj. warmińsko-mazurskim.
W 2012 r. przyznano blisko 500 dotacji dofinansowujących sektor drogownictwa. Przedmiotem dotowanych inwestycji były najczęściej: budowa, remont lub modernizacja dróg, tworzenie ścieżek przyrodniczych i rowerowych, przebudowa linii kolejowych, remont lub przebudowa mostów czy też usuwanie skutków powodzi (dot. dróg i mostów) - wynika z raportu Instytutu Inwestycyjno - Przetargowego Pressinfo.pl „Budownictwo Drogowo-Mostowe w 2012 r."

Z danych opublikowanych i przeanalizowanych przez serwis www.pressinfo.pl wynika, że w całym roku 2012, najwięcej dotacji przyznano na inwestycje zaplanowane w województwach: małopolskim (ponad 20 proc. wszystkich), śląskim i mazowieckim. Najmniej natomiast otrzymały te w województwie warmińsko-mazurskim (1 proc. wszystkich).

Miesiące, w których opublikowano najwięcej informacji o przyznanych dotacjach z Unii Europejskiej na branżę drogową to marzec - ok. 28 proc. oraz listopad - ok. 15 proc. wszystkich.

Wśród podmiotów realizujących największą część dotowanych inwestycji (gdzie dotacja przekraczała 1 mln zł), przeważają instytucje takie jak urzędy miasta czy starostwa powiatowe. W dalszej kolejności są to także Polskie Linie Kolejowe, Mazowiecki Port Lotniczy oraz inwestorzy prywatni.

Warto wspomnieć , że to właśnie Polskie Linie Kolejowe otrzymały w ubiegłym roku największą sumę z dotacji. Wartość inwestycji realizowanej przez PKP PLK przekracza 792 mln zł. W dalszej kolejności najwięcej środków przyznano Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (w obu przypadkach kwota dotacji to 500 mln zł).

Nowe środki UE uruchomione zostaną po roku 2014. Priorytetem na lata 2014-2020 będzie wtedy dokończenie autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S7. Według prognoz, na budowę dróg ma zostać przeznaczone ponad 10 mld euro.

Pierwsze przetargi finansowane z funduszy unijnych mają ukazać się już w 2013 r. Zdaniem dyrektora GDDKiA, do tego by planowane przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem potrzebna jest rzetelność wykonawców oraz dopracowanie istotnych szczegółów w prawie zamówień publicznych m.in. zdefiniowanie używanego w postępowaniach przetargowych, pojęcia: „rażąco niskiej ceny".

W raporcie „Budownictwo Drogowo-Mostowe w 2012 r." zanalizowanych zostało 15.788 (w tym: 6742 wyników za I półrocze + 9046 wyników za II półrocze) wyników zamówień publicznych. Zebrane informacje pochodzą z Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zdecydowanie najwięcej wyników zamówień publicznych w branży budownictwa drogowo-mostowego opublikowanych zostało w miesiącu sierpniu, bo aż 2030, co stanowi 13 proc. wszystkich. Kolejne miesiące to maj i październik - gdzie ogłoszono odpowiednio 1978 oraz 1860 wyników. Najmniejszą ilość odnotowano w styczniu - tylko 270.

Największa ilość postępowań przetargowych rozstrzygnięta została w województwie mazowieckim - 1913, co stanowi 12 proc. wszystkich ogłoszonych wyników. Kolejne województwa to: małopolskie 1795, (11 proc.) oraz podkarpackie 1499 rozstrzygniętych przetargów (19 proc.). Najmniej wyników postępowań ogłoszono w lubuskim i opolskim - jedynie 380 i 372 (po 2 proc.).

Przetargi o najwyższej w sumie wartości rozstrzygnięte zostały w województwie mazowieckim, na kwotę 1.287.591.313 zł. Kolejne województwa z tego zestawienia to: śląskie - 966.891.700 zł oraz małopolskie - 850.970.610 zł.

Rozstrzygnięcia na łączną kwotę: 251.894.951 zł - uplasowały województwo lubuskie na ostatnim miejscu w tym zestawieniu.

W I półroczu 2012 roku, najwyższa kwota za wygranie pojedynczego przetargu powędrowała do firmy: FART Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i była to kwota: 154.421.755 zł.

Postępowanie to dotyczyło budowy obwodnicy południowej Radomia. W drugim półroczu najwyższa suma za jedno wygrane postępowanie przypadła Rybnickiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego - 122.385.832 zł, na budowę drogi głównej południowej na odcinku od DW933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie (Etap II).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (2)

  • niunia, 2013-04-12 14:21:42

    Ten załącznik pokazuj ile wyników postępowań ogłoszono – najmniej w lubuskim i opolskim – jedynie 380 i 372 (po 2 proc.).
  • o, 2013-04-12 13:10:48

    Najwięcej dotacji na budownictwo drogowo-mostowe przyznano w 2012 r. w województwach: małopolskim, śląskim i mazowieckim. Najmniej otrzymały inwestycje w woj. warmińsko-mazurskim. wg załącznika, najmniej dostało nie wamrińsko-mazurskie a: - podlaskie - lubuskie - (najgorsze) opolskie...  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: