PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska Zachodnia tematem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

  • em    17 kwietnia 2014 - 17:45
Polska Zachodnia tematem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

Komitet Stały Rady Ministrów zapozna się 17 kwietnia, z projektem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Dokument będzie jedną z krajowych strategii rozwoju przygotowywanych w celu odpowiedzi na wyzwania, specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym.
- Cieszą mnie postępy prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. Jej ostateczne przyjęcie ułatwi nam realizację kluczowych inwestycji, jakimi są: rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej, modernizacja linii kolejowych w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, dokończenie i budowa dróg ekspresowych S3, S11, budowa oraz modernizacja sieci energetycznych. Istotne znaczenie ma również współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców w celu komercjalizacji wiedzy - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Prace związane z powstaniem strategii dla Polski Zachodniej zostały zainicjowane przez samorządy województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na podstawie porozumienia zawartego w sierpniu 2010 r. w Szczecinie. Ostateczny projekt Strategii był przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w ścisłej współpracy z samorządami województw Polski Zachodniej.

Strategia skupia się na wybranych kwestiach o wymiarze ponadregionalnym, których odpowiednie wsparcie w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów rozwojowych Polski Zachodniej.

Podejmowane wspólnie działania prorozwojowe służyć mają zwiększeniu konkurencyjności makroregionu w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu. W tak określony cel główny wpisują się trzy cele szczegółowe wyznaczone na podstawie przeprowadzonej diagnozy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej:

1. Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu,
2. Atrakcyjna makroregionalna oferta inwestycyjna,
3. Efektywny potencjał naukowo-badawczy.

Komitet Stały Rady Ministrów po zapoznaniu się z zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej podejmie decyzję o rekomendacji Radzie Ministrów dalszego procedowania tego dokumentu w celu jego ostatecznego przyjęcia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.