PARTNER PORTALU
  • BGK

Potrzebna modernizacja wału przeciwpowodziowego wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej

  • PAP/AT    14 marca 2016 - 16:05
Potrzebna modernizacja wału przeciwpowodziowego wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej

W ocenie płockiego oddziału WZMiUW, stan techniczny wału wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej "określony na podstawie przepisów prawa budowlanego ocenia się jako dostateczny" (fot.pixelio.de)

• Konieczna jest modernizacja wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisły wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.
• Chodzi m.in. o wzmocnienie korpusu budowli na niektórych odcinkach i zabezpieczenie jej stalowymi siatkami, chroniącymi przed penetracją bobrów.
Wał wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej o długości ok. 30 km przebiega przez cztery gminy woj. mazowieckiego: Młodzieszyn, Iłów, Słubice i Gąbin. Dolina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie środkowego odcinka Wisły. W 2010 r. przerwanie wału w miejscowości Świniary doprowadziło do powodzi, która najbardziej dotknęła dwie gminy: Słubice i Gąbin, położone w pobliżu Płocka.

"Mając na uwadze charakter Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz zdarzenia powodziowe, jakie miały tam miejsce w przeszłości, wykonanie modernizacji obwałowania ma charakter priorytetowy" - podkreślił płocki oddział Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Warszawie, odpowiadając na pytania, dotyczące stanu technicznego budowli i planów jej przebudowy.

Czytaj też: Strefy zalewowe, inwestycje hydrologiczne: powódź w dorzeczu górnej Wisły

WZMiUW zaznaczył, że z uwagi na lokalizację i znaczenie wału dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wnioskował o uwzględnienie jego modernizacji w całości w "Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Wisły na lata 2016-21". Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 90 mln zł. Jak przyznał płocki oddział WZMiUW, na obecnym etapie nie ma konkretnych informacji, kiedy przedsięwzięcie będzie zrealizowane i jakie będą źródła jego finansowania.

Według WZMiUW w niezatwierdzonym jeszcze "Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Wisły na lata 2016-21" pierwszy etap przebudowy i modernizacji lewego wału rzeki Wisły wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, obejmujący gminy: Młodzieszyn i Iłów "umieszczony zostały jako zadanie buforowe" - oznacza to, że zadanie to znajdzie się na liście inwestycji w drugim cyklu planistycznym z możliwością wcześniej realizacji, w pierwszym cyklu, pod warunkiem uzyskania oszczędności na pozostałych przedsięwzięciach.

W ocenie płockiego oddziału WZMiUW, stan techniczny wału wzdłuż Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej "określony na podstawie przepisów prawa budowlanego ocenia się jako dostateczny". "Wał skutecznie chroni tereny przyległe, jednak jak każda budowla ulega zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych, w związku z czym należy ją modernizować. Aby opisywane obwałowanie skutecznie spełniało swoje podstawowe cele należy m. in. odcinkowo skorygować istniejącą geometrię korpusu wału, dogęścić korpus i podłoże wału, wykonać przesłony przeciwfiltracyjne, a także siatki stalowe antybobrowe" - zaznaczono w informacji przekazanej PAP.

WZMiUW przypomniał, że w latach 2014-15 opracowana została dokumentacja "Koncepcja dostosowania wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w km 1+210 - 35+215 do aktualnych przepływów ekstremalnych w korycie Wisły". Wykonała ją firma Hydron z Warszawy. Dokumentacja ta poddana zostanie obecnie ocenie pod względem zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego, wodnego i ochrony środowiska, a także proponowanymi rozwiązaniami technicznymi. Ocenę taką przeprowadzi Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "Bipromel" z Warszawy. Podmiot ten został wybrany z końcem lutego w przetargu z ofertę ponad 19,6 tys. zł na wykonanie analizy.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: