PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstał Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie

  • PAP    29 stycznia 2013 - 19:59
Powstał Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie

Istniejące i nowe spółdzielnie socjalne oraz inne formy społecznej aktywności gospodarczej z Częstochowy i okolicznych powiatów dostaną wsparcie Jurajskego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. We wtorek zainaugurowano projekt dofinansowany z unijnych środków.
Przedsięwzięcie ze środków programu operacyjnego "Kapitał ludzki" realizuje od początku tego roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. Jego celem jest stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej, wspieranie już istniejących podmiotów i pomoc w powstawaniu nowych.

Wśród podmiotów ekonomii społecznej są nie tylko spółdzielnie socjalne, ale także m.in. spółdzielnie pracy, inwalidów, niewidomych, warsztaty terapii zajęciowych, zakłady aktywności zawodowej czy centra i kluby integracji społecznej.

Jurajski ośrodek ma służyć takim podmiotom wsparciem szkoleniowo-doradczym i finansowym. Planowane jest utworzenie pięciu nowych spółdzielni socjalnych i 35 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowych lub już działających spółdzielniach. Osoby bezrobotne mają nauczyć się, jak założyć spółdzielnię i dostać wsparcie przy realizacji swojego pomysłu.

Wśród form wsparcia są m.in. dotacje na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do niej lub zatrudnienie w niej - do wysokości 20 tys. zł na założyciela, a maksymalnie 200 tys. zł na spółdzielnię. Uzupełnieniem ma być tzw. wsparcie pomostowe, obejmujące doraźną pomoc połączoną z doradztwem służącym efektywnemu wykorzystaniu przyznanych środków.

Łącznie planowane jest objęcie 150 podmiotów ekonomii społecznej opieką polegająca m.in. na wsparciu szkoleniowo-doradczym, działaniach informacyjno-promocyjnych, a także usługach prawnych, księgowych czy marketingowych. Ośrodek objął swoim działaniem Częstochowę oraz powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.

Ważnym elementem częstochowskiego projektu ma być poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania dla instytucji wspierającej ekonomię społeczną. Chodzi o to, by wsparcie miało charakter ciągły i nie zakończyło się wraz z końcem realizacji projektu i wyczerpaniem unijnych środków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.