Powstaną masterplany dla Wisły i Odry

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, przedłożoną przez ministra środowiska.
Powstaną masterplany dla Wisły i Odry

Przyjęcie planu działania zobowiązuje rząd do opracowania dwóch przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły, tzw. masterplanów.

Opracowanie tzw. masterplanów ma na celu wypełnienie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zostaną w nich ocenione, pod kątem zgodności z RDW, realizowane i planowane przedsięwzięcia w sektorach ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej oraz hydroenergetyki, mogące wywierać wpływ na stan wód.

Czytaj też: Bezpieczeństwo powdziowe w ramach mastreplanu

W planie działania rząd zobowiązuje się dostosować polskie prawo do prawodawstwa europejskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. Ponadto minister środowiska przez organizację szkoleń ma zapewnić lepszą znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej w organach administracji publicznej zaangażowanych w proces inwestycyjny w gospodarce wodnej.

Przyjęcie planu działania jest również krokiem w kierunku zapewnienia spójności wszystkich działań planistycznych w gospodarowaniu wodami.

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania jest także jednym z warunków umożliwiających odblokowanie refundacji wydatków ponoszonych na obecnie realizowane projekty przeciwpowodziowe ze środków Unii Europejskiej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Rzec tylko wypada, że lepiej późno niż wcale (i oby coś prawdziwego w końcu z tej RDW wynikło).

Opolanin, 2013-07-05 16:23:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE