PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstaną masterplany dla Wisły i Odry

  • GK    5 lipca 2013 - 10:44
Powstaną masterplany dla Wisły i Odry

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, przedłożoną przez ministra środowiska.
Przyjęcie planu działania zobowiązuje rząd do opracowania dwóch przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły, tzw. masterplanów.

Opracowanie tzw. masterplanów ma na celu wypełnienie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zostaną w nich ocenione, pod kątem zgodności z RDW, realizowane i planowane przedsięwzięcia w sektorach ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej oraz hydroenergetyki, mogące wywierać wpływ na stan wód.

Czytaj też: Bezpieczeństwo powdziowe w ramach mastreplanu

W planie działania rząd zobowiązuje się dostosować polskie prawo do prawodawstwa europejskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. Ponadto minister środowiska przez organizację szkoleń ma zapewnić lepszą znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej w organach administracji publicznej zaangażowanych w proces inwestycyjny w gospodarce wodnej.

Przyjęcie planu działania jest również krokiem w kierunku zapewnienia spójności wszystkich działań planistycznych w gospodarowaniu wodami.

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania jest także jednym z warunków umożliwiających odblokowanie refundacji wydatków ponoszonych na obecnie realizowane projekty przeciwpowodziowe ze środków Unii Europejskiej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Opolanin, 2013-07-05 16:23:35

    Rzec tylko wypada, że lepiej późno niż wcale (i oby coś prawdziwego w końcu z tej RDW wynikło).