PARTNER PORTALU
 • BGK

Powstanie zapora w Kotlinie Kłodzkiej

 • AT    19 grudnia 2011 - 13:40
Powstanie zapora w Kotlinie Kłodzkiej

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracuje projekt ponad 700-metrowej zapory tworzącej suchy zbiornik na rzece Bystrzycy Dusznickiej.
Obiekt, który będzie częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka, umożliwi zatrzymanie wód powodziowych o objętości prawie ośmiokrotnie przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w Warszawie.

Realizowane w ramach systemu rozwiązania mają wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo ponad 230 tys. mieszkańców okolicznych miejscowości, które znajdują się na jednym z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce.

Zapora wodna o długości 712 metrów, wraz z suchym zbiornikiem „Szalejów Górny” o powierzchni blisko 110 ha, to główne elementy dokumentacji projektowej, którą na zlecenie RZGW Wrocław (zabierz głos/oceń prezydenta) opracuje firma Sweco Hydroprojekt Kraków (zabierz głos/oceń prezydenta). Obejmie on obszar rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie Szalejowa Górnego i Dolnego.

Zlokalizowane w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry obiekty umożliwią przyjęcie blisko 8 mln m sześćiennych wód powodziowych. Ich objętość jest prawie ośmiokrotnie większa, niż kubatura Stadionu Narodowegow Warszawie. Dodatkowo opracowana w ramach projektu infrastruktura hydrotechniczna zostanie wyposażona w urządzenia zrzutowe wody, które na wypadek powodzi będą miały na celu redukcję kulminacyjnych fal powodziowych.

Zbiornik Szalejów Górny jest elementem kompleksowego systemu przeciwpowodziowego dla Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry, którego realizacja nadzorowana jest przez RZGW Wrocław. Rozwiązania systemu obejmują 16 dolin rzek i potoków oraz cztery zbiorniki przeciwpowodziowe. Głównym jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa blisko 230 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 497 ha. Dolina Nysy Kłodzkiej i Odry to jeden z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat teren ten był zalewany trzykrotnie, w latach 1997, 1998 i 2010.

- Przyjęty przez nas wariant polega na wykorzystaniu rozwiązań ochrony czynnej oraz biernej. Na jego realizacje składa się zarówno budowa suchych zbiorników, jak i regulacja koryt rzecznych wraz z obwałowaniami, oraz zwiększenie przepustowości istniejących obiektów hydrotechnicznych. Rozwiązania, na które się zdecydowaliśmy są niezbędne dla odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu – mówi Eugeniusz Piotrowski, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich w RZGW Wrocław.

Inwestycje mające na celu realizację systemu zostaną przeprowadzone w trzech etapach. W ramach pierwszego i drugiego będą prowadzone prace projektowe dotyczące dolin Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz Białej Lądeckiej, a także czterech suchych zbiorników: Szalejowa Górnego, Krosnowic, Boboszowa i Roztok.

- Najważniejszym celem projektu, który będziemy przygotowywać, jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Wariant, na który zdecydowało się RZGW Wrocław jest pod tym względem optymalny, ponieważ umożliwia osiągnięcie celu strategicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zrównoważonego podejścia do kwestii społecznych i przyrodniczych – mówi Tadeusz Filipek, dyrektor Sweco Hydroprojekt Kraków.

Zakończenie prac projektowych dotyczących zbiornika Szalejów Górny planowane jest na sierpień 2012 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Bródka, 2011-12-20 19:45:39

  "DAR NATURY"!!! Bezcenne,prawdaż? Ale nieobmyślony !!!!
 • krystian, 2011-12-20 05:37:45

  To jest horror jak Horror potrafi czytać!!!
 • Kora, 2011-12-20 00:00:42

  mieszkańcy z niecierpliwością będą czekali na realizację!