Powstanie zapora w Kotlinie Kłodzkiej

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracuje projekt ponad 700-metrowej zapory tworzącej suchy zbiornik na rzece Bystrzycy Dusznickiej.
Powstanie zapora w Kotlinie Kłodzkiej

Obiekt, który będzie częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka, umożliwi zatrzymanie wód powodziowych o objętości prawie ośmiokrotnie przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w Warszawie.

Realizowane w ramach systemu rozwiązania mają wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo ponad 230 tys. mieszkańców okolicznych miejscowości, które znajdują się na jednym z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce.

Zapora wodna o długości 712 metrów, wraz z suchym zbiornikiem „Szalejów Górny” o powierzchni blisko 110 ha, to główne elementy dokumentacji projektowej, którą na zlecenie RZGW Wrocław (zabierz głos/oceń prezydenta) opracuje firma Sweco Hydroprojekt Kraków (zabierz głos/oceń prezydenta). Obejmie on obszar rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie Szalejowa Górnego i Dolnego.

Zlokalizowane w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry obiekty umożliwią przyjęcie blisko 8 mln m sześćiennych wód powodziowych. Ich objętość jest prawie ośmiokrotnie większa, niż kubatura Stadionu Narodowegow Warszawie. Dodatkowo opracowana w ramach projektu infrastruktura hydrotechniczna zostanie wyposażona w urządzenia zrzutowe wody, które na wypadek powodzi będą miały na celu redukcję kulminacyjnych fal powodziowych.

Zbiornik Szalejów Górny jest elementem kompleksowego systemu przeciwpowodziowego dla Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry, którego realizacja nadzorowana jest przez RZGW Wrocław. Rozwiązania systemu obejmują 16 dolin rzek i potoków oraz cztery zbiorniki przeciwpowodziowe. Głównym jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa blisko 230 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 497 ha. Dolina Nysy Kłodzkiej i Odry to jeden z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat teren ten był zalewany trzykrotnie, w latach 1997, 1998 i 2010.

- Przyjęty przez nas wariant polega na wykorzystaniu rozwiązań ochrony czynnej oraz biernej. Na jego realizacje składa się zarówno budowa suchych zbiorników, jak i regulacja koryt rzecznych wraz z obwałowaniami, oraz zwiększenie przepustowości istniejących obiektów hydrotechnicznych. Rozwiązania, na które się zdecydowaliśmy są niezbędne dla odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu – mówi Eugeniusz Piotrowski, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich w RZGW Wrocław.

Inwestycje mające na celu realizację systemu zostaną przeprowadzone w trzech etapach. W ramach pierwszego i drugiego będą prowadzone prace projektowe dotyczące dolin Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz Białej Lądeckiej, a także czterech suchych zbiorników: Szalejowa Górnego, Krosnowic, Boboszowa i Roztok.

- Najważniejszym celem projektu, który będziemy przygotowywać, jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Wariant, na który zdecydowało się RZGW Wrocław jest pod tym względem optymalny, ponieważ umożliwia osiągnięcie celu strategicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zrównoważonego podejścia do kwestii społecznych i przyrodniczych – mówi Tadeusz Filipek, dyrektor Sweco Hydroprojekt Kraków.

Zakończenie prac projektowych dotyczących zbiornika Szalejów Górny planowane jest na sierpień 2012 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

"DAR NATURY"!!! Bezcenne,prawdaż? Ale nieobmyślony !!!!

Bródka, 2011-12-20 19:45:39 odpowiedz

To jest horror jak Horror potrafi czytać!!!

krystian, 2011-12-20 05:37:45 odpowiedz

mieszkańcy z niecierpliwością będą czekali na realizację!

Kora, 2011-12-20 00:00:42 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE