PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozarządowe Nadodrze

  • BB    15 września 2011 - 20:52

Już jutro oficjalne otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych na wrocławskim Nadodrzu.
Oficjalne otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4 na Nadodrzu, nastąpi już jutro (piątek, 16 września) o godz. 15.00. Centrum Paulińska 4 jest kolejną inicjatywa powiązaną z szeroko rozumianym (również w sensie społecznym) planem rewitalizacji Nadodrza.

Lista organizacji (wraz z charakterystyką), które będą miały swoje siedziby przy ul. Paulińskiej:

Towarzystwo Kultury Czynnej:
Działania Towarzystwa Kultury Czynnej koncentrują się wokół dziedzin sztuki, teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często maja charakter projektów interdyscyplinarnych i międzypokoleniowych. Warsztaty artystyczne, obozy, spotkania i festiwale najczęściej organizowane są we Wrocławiu, często nawiązują współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicy.
Latem pracę warsztatową przenoszą do zamiejscowego Ośrodka Kultury Czynnej w Strużynach, gdzie są zapraszane dzieci i młodzież na obozy artystyczne.
   
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie chorych onkologicznie i ich rodzin,
- wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych  onkologicznie,
- promowanie roli rehabilitacji i racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia,
- pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową,
- zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia,
- inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu dróg powrotu do pełni życia po przebytym leczeniu w chorobie nowotworowej,
- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia
- nauka i edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie onkologii
- promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich pracy

Fundacja PERENNITAS
Dbają o piękno naszej ojczyzny zachowując i przekazując historię polskiej kultury, informując o osiągnięciach dokonanych na przestrzeni wieków, przez rodzimych artystów i rzemieślników. Ważnym elementem ich pracy jest wspieranie twórców w dzisiejszych szczególnie trudnych dla nich czasach. Pomagają im się rozwijać a ich odbiorcom dawać okazję do poznania ich dzieł.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „NOMADA”
Stowarzyszenie „NOMADA” powstało z inicjatywy osób które łączy doświadczenie , wrażliwość i duże zaangażowanie w sprawy społeczne. Działają na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dążą do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi o różnym pochodzeniu i statusie społecznym. Podejmują działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka.
Działają w obronie mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych oraz uchodźców, imigrantów i innych grup wykluczonych społecznie .

Fundacja Twórczego Rozwoju „STREFA INSPIRACJI”
Fundacja inspiruje do poszukiwania nowej jakości w życiu, odkrywanie pokładów twórczych pomysłów, niecodziennych rozwiązań, radości i spełnienia w życiu, dzielenie się tym, co w nas piękne i kreatywne.
Inspiracji szukają w drugim człowieku, w otaczającym nas świecie i w nas samych.
Otwierają się na tę nieskończoną różnorodność możliwości, jakie daje nam życie, aby odkrywać i rozwijać potencjał, pasje, pragnienia i potrzeby drugiego człowieka.

Stowarzyszenie Sportowe „ŚRÓDMIEŚCIE”
Stowarzyszenie prowadzi klub piłkarski, który wywodzi się z tradycji piłkarskiej w naszym mieście. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim mocno rozbudowana praca z młodzieżą, która umożliwi budowę drużyny na bazie mieszkańców osiedla Nadodrze

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
W ramach swojej działalności niosą pomoc swoim członkom we współpracy z Bankiem Żywności poprzez wydawanie żywności. Organizują wypoczynek tj, wczasy i wycieczki, spotkania okolicznościowe. Pomagają załatwiać najbardziej potrzebującym sprawy urzędowe. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.