PARTNER PORTALU
  • BGK

Poznań. Nowe drogi, mieszkania i park w ramach projektu „Jeżyce-Północ”

  • PAP/AK    29 stycznia 2018 - 15:20
Poznań. Nowe drogi, mieszkania i park w ramach projektu „Jeżyce-Północ”
(fot. Shutterstock.com)

Nowe drogi, mieszkania i park o pow. 10 tys. m kw. zakłada projekt planu miejscowego dla terenów poprzemysłowych "Jeżyce-Północ" w Poznaniu. Łączna powierzchnia tego terenu to ok. 58 hektarów.
  • Tereny poprzemysłowe będą przekształcane w kierunku zabudowy śródmiejskiej.
  • Proces obliczany jest na wiele lat, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są początkiem powstawania Nowych Jeżyc.
  • Jedną z firm chcących tam zainwestować jest Colian z branży spożywczej.

Tereny poprzemysłowe objęte planem "Jeżyce-Północ" znajdują się między ulicami Kościelną, Dąbrowskiego, Żeromskiego, oraz wałem kolejowym zlokalizowanym wzdłuż ul. św. Wawrzyńca.

Według władz miasta, wymagają one przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w kierunku zabudowy śródmiejskiej. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu trwają już kilka lat. Ze względu na problemy projektowe, a także w celu usprawnienia procedury planistycznej tego terenu, plan dla Jeżyc został podzielony na części.

"Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla +Nowych Jeżyc+ są przykładem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych położonych w śródmieściu. Rolą tych opracowań jest udostępnienie dotychczas zamkniętych przestrzeni mieszkańcom miasta. Taka polityka przestrzenna w pełni wykorzystuje ogromny potencjał mieszkaniowy Jeżyc, bardzo dobrą dostępność do transportu zbiorowego oraz do terenów rekreacji i wypoczynku" - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski.

"Proces przekształcania tego terenu będzie wieloletni, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tworzące jego podstawę prawną i urbanistyczną, są początkiem powstawania Nowych Jeżyc" - dodał Wudarski.

Projekty zakładają m.in. realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Jak tłumaczył poznański magistrat, w przyjętych założeniach projektowych wysokość zabudowy nie będzie przekraczać 24,5 m, z dopuszczeniem miejscowych przewyższeń.

Czytaj: Pofabryczne budynki i zrewitalizowane kamienice coraz bardziej popularne na rynku mieszkaniowym

"Plan wyznacza również, w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz w rejonie nowej ulicy Nad Seganką, strefę lokalizacji zabudowy podwyższonej, nawiązującej parametrami do istniejącej wysokiej zabudowy usługowej na terenie Jeżyc. Projekt planu zakłada zachowanie istniejących obiektów o funkcji sakralnej, oświaty, jak również zachowanie istniejącej zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Projekt Jeżyce - Północ część F, zakłada wytworzenie nowej przestrzeni publicznej w formie placu miejskiego, który zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Dąbrowskiego a nową ulicą Nad Seganką" - podała biuro prasowe.

W założeniach planu miejscowego, do tego placu miejskiego ma prowadzić m.in. droga pełniąca rolę deptaku. Na Jeżycach powstać ma także park o powierzchni 10 tys. m kw.

"Zgodnie z przyjętymi w planie miejscowym głównymi założeniami komunikacyjnymi przez teren +Nowych Jeżyc+, wzdłuż nasypu kolejowego planowana jest nowa droga publiczna klasy głównej - nowa ul. św. Wawrzyńca. Dodatkowo, według tych założeń przez teren ten przebiegać będzie nowa droga publiczna klasy lokalnej pomiędzy ulicą Janickiego oraz ulicą Kościelną, wzdłuż której planowane są szpalery drzew - nowa ulica Nad Seganką" - podkreślił Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Biuro prasowe podało, że jedną z firm chcących inwestować na terenie Nowych Jeżyc jest właściciel 6 ha terenu Goplany - Colian. Będzie ona między innymi partycypować w budowie ul. Św. Wawrzyńca pomiędzy ulicami Żeromskiego o Kościelną. Magistrat podkreślił, że firma wpłaciła już 10 mln zł na poczet tej inwestycji. Kolejne 20 mln zł wyłoży Miasto. W tegorocznym budżecie zarezerwowano już pieniądze na projekt inwestycji.

Czytaj: Rewitalizacja to szansa na przywrócenie miastom ich pierwotnego ducha, atmosfery i funkcji

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.