Prawie 126 mln zł z Unii na most w Kamieniu

Jest zgoda na dofinansowanie w wysokości prawie 126 mln zł projektu budowy mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych.
Prawie 126 mln zł z Unii na most w Kamieniu

Jeszcze tylko 3 duże projekty Programu rozwój Polski wschodniej czekają na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. Inwestycja jest zlokalizowana na granicy dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego. Długość budowanej trasy drogowo-mostowej wynosi 1,8 km.

Jej realizacja zapewni przeprawę przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Poprawi to dostępność komunikacyjną Lubelszczyzny z zewnątrz, usprawni ruch drogowy wewnątrz regionu oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa drogowego.

Oczekiwane rezultaty to także m.in. ożywienie przedsiębiorczości, pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu i wzrost jego konkurencyjności.

Projekt, realizowany przez samorząd województwa lubelskiego, stanowi etap szerszego przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 215 113 087,36 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 125 990 999,50 zł). Planowany termin zakończenia projektu to drugi kwartał 2015 r.

Do Komisji Europejskiej zostały przekazane wszystkie wnioski o potwierdzenie dofinansowania dużych projektów (powyżej 50 mln euro) realizowanych w Programie rozwój Polski wschodniej. Do tej pory 13 z nich otrzymało pozytywną decyzję, a 3 na nią oczekuje.

 

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Budowa drogi S19 i mostu w Kamieniu - to przesada,
a używanie słowa Lubelszczyzna - pisać nie wypada.
Na mapach Polski województwo lubelskie widnieje,
a nazwa Lubelszczyzna na określenie jego nie istnieje!
Autor tekstu niech uważnie przeczyta - to zmądrzeje.
RADA
...JĘZYKA POLSKIEGO
PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011
Szanowny Panie,
Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,wskazującego na jakiś obszar.
Podobnie zostały utworzone nazwy:
Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'),
Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'),
Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych.
Łączę wyrazy szacunku
/-/ dr Katarzyna Kłosińska
Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję: 
" Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski.

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.

WIKIPEDYŚCI.
My wiemy, że to stosowanie tego określenia może nie jest uprawnione, może nieodpowiednie, ale fakty i źródła mówią jak w artykule. Proszę napisać do urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego a szczególnie mediów by tego nie robiły. Wikipedia przedstawia tylko fakty.JDavid 11:28,18 grudnia
2011(CET)


rozwiń

Chełmianin N, 2013-09-19 11:24:41 odpowiedz

Kolej na województwa mazowieckie i świętokrzyskie, budowy lub modernizacji dróg do mostu na Wiśle w Kamieniu - Solcu, żeby połączyć te rejony z lubelskim.

bar, 2013-09-19 09:35:54 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE