PARTNER PORTALU
  • BGK

Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017: terminy, warunki dofinansowania

  • MIW    12 stycznia 2017 - 12:45
Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017: terminy, warunki dofinansowania
Najwyżej punktowane typy zadań w ujęciu rzeczowym to modernizacje dotyczące treningowych boisk piłkarskich. (fot. pixabay.com)

• Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017.
• Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.
• Program jest przeznaczony dla obiektów wykorzystywanych przez kluby sportowe.
Nabór wniosków trwać będzie od 1 do 28 lutego 2017 r. , natomiast ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017 upływać będzie 15 listopada.

Jak informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki maksymalny pułap dofinansowania to 50 procent wydatków kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 2 mln zł (3 mln w przypadku modernizacji krytej pływalni lub krytego lodowiska). W przypadku, gdy inwestycja obejmuje większą ilość odrębnych obiektów czy kompleksów, wysokość dofinansowania obliczana będzie dla każdego z nich odrębnie. Łączna wartość tak obliczonego dofinansowania, nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł.

Czytaj : Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej bez udziału marszałków

Najwyżej punktowane typy zadań w ujęciu rzeczowym to modernizacje dotyczące przede wszystkim: treningowych boisk piłkarskich (rugby), aren w halach sportowych, niecek w pływalniach, przystani wioślarskich, kajakarskich i żeglarskich, baz sportowych dla klubów kolarskich, tras narciarskich, lodowisk, torów lodowych, kortów tenisowych, baz sportowych dla klubów w olimpijskich sportach walki, gimnastycznych, wspinaczkowych, strzeleckich, jeździeckich i łuczniczych.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, czy związki metropolitalne, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, a także stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.