PARTNER PORTALU
  • BGK

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nowy minister i program od dróg

  • dsa    8 września 2015 - 20:11

Nie do MAC, a do MIR będą się teraz zwracać samorządy po środki na drogi powiatowe i gminne. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zmienia też nazwę. Będzie to teraz  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju. Zmieniono w nim organ odpowiedzialny za podział środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Dotychczas był to minister administracji, obecnie jest to minister infrastruktury i rozwoju.

To koniec tzw. "schetynówek"

Dokładnie chodzi o popularne "schetynówki", czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Od uruchomienia programu rząd udostępnił samorządom 3,7 mld złotych na modernizację i rozbudowę dróg lokalnych. Dzięki tej pomocy samorządy zrealizowały inwestycje na w sumie 8 mld złotych, dzięki którym powstało lub zostało wyremontowanych ponad 10 tys. kilometrów dróg. Z rządowego wsparcia skorzystały już niemal wszystkie jednostki na szczeblu powiatu oraz ponad połowa gminnych wspólnot samorządowych.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji w kolejnych latach znajdują się w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Zmieniono procedurę zatwierdzania projektów

Zmieniono procedurę zatwierdzania i wskazywania projektów, które uzyskają dofinansowanie. Listę rankingową wniosków ustala komisja, która przedstawia zaakceptowane wnioski wojewodzie, a ten przesyła ją do zatwierdzenia ministrowi infrastruktury i rozwoju.

Dopiero na podstawie tej zaakceptowanej przez ministra listy wniosków wojewoda może zatwierdzić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych województwu. Ponadto uaktualnianie list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie w gestii wojewody, a nie jak dotychczas ministra. Takie rozwiązanie skróci procedurę i zmniejszy ilość towarzyszącej jej dokumentacji.

Projekt rozporządzenia został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warto też podkreślić, że sprawa nie stała się nagle. O tym, że program przebudowy dróg lokalnych zostanie przeniesiony do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wiceszefowa MAC Magdalena Młochowska informowała już w ub. roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.