Przebudowa drogi powiatowej w Ostródzie

  • UM Ostórda
  • 13-09-2011
  • drukuj
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity- Marzewo- Sambród- Małdyty- droga Nr 7. Jest to indywidualny projekt objęty Programem Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Przebudowa drogi powiatowej w Ostródzie
Zadanie polega na przebudowie istniejącej drogi na odcinku 7 580 m bez zmiany jej przebiegu, w tym dostosowaniu szerokości drogi do klasy Z i nośności do 100 kN /oś, wymianie nawierzchni z masy bitumicznej, budowie chodników, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego, budowie zatok autobusowych, utwardzeniu istniejących zjazdów na pola i do posesji, ścince i uzupełnieniu poboczy, wykonaniu nowych rowów i renowacja istniejących, wykonaniu nowych i przebudowa istniejących przepustów w celu prawidłowego odwodnienia, dostosowaniu obiektów mostowych do klasy B (wiadukt nad koleją, most nad Kanałem Elbląskim), wymianie istniejącego oznakowania na nowe odblaskowe, przebudowie kolidującego uzbrojenia oraz wycince drzew kolidujących z przebudową.

W pierwszej kolejności wykonywane są prace związane z rozbiórką wiaduktu nad linią kolejową nr 220 Olsztyn – Bogaczewo w miejscowości Sambród. Po wykonaniu prac rozbiórkowych Wykonawca przystąpi do wykonania nowego wiaduktu drogowego. Całkowita wartość projektu wynosi 14,1 mln a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8,8 mln.

Na przebudowywanym odcinku wprowadzone są ograniczenia w ruchu oraz został wyznaczony objazd. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE