PARTNER PORTALU
  • BGK

Przeglądu oznakowania dróg w całym kraju nie będzie

  • pt    4 kwietnia 2016 - 10:13
Przeglądu oznakowania dróg w całym kraju nie będzie

Przeglądu oznakowanie dróg w całym kraju nie będzie (fot.nik.gov.pl)

• Ministerstwo Infrastruktury nie planuje kontynuacji pilotażowego programu oznakowania dróg.
• Zdaniem wiceministra Jerzego Szmita do prowadzenia regularnie takich przeglądów zobowiązane są odpowiednie organy, w tym prezydenci i starostowie.
We wrześniu 2015 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego zakończył się pilotażowy program przeglądu oznakowania prowadzony przez bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Podczas pilotażu sprawdzono 520 km dróg i sformułowano 478 uwag dotyczących oznakowania. W oparciu o pilotaż w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim tworzone miały być nowe przepisy dotyczące czytelnego oznakowania dróg, a sama akcja miała być przeprowadzona na terenie gmin i powiatów w całej w Polsce.

W ramach pilotażu, oprócz działań eksperckich, swoje uwagi dotyczące rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu drogowego przesyłali także sami mieszkańcy. Najwięcej uwag dotyczyło poprawy warunków widoczności oznakowania. Wszystkie sformułowane w trakcie programu uwagi, zostały ujęte w specjalnym raporcie. Wiele z nich było uwzględnianych w sposób doraźny, a nieprawidłowości natychmiastowo usuwane przez zarządców dróg.

- Liczba sformułowanych podczas pilotażu uwag oraz zaangażowanie mieszkańców wskazują jednoznacznie na konieczność kontynuowania akcji na terenie gmin i powiatów w całej Polsce. Podjęcie stosownych działań w tym zakresie leży w interesie wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców, pieszych, jak i zarządców dróg oraz państwa – napisał w interpelacji do resortu budownictwa poseł PO Paweł Olszewski, były wiceminister infrastruktury.

Poseł zapytał czy ministerstwo zamierza kontynuować program, który w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo na polskich drogach, jakie konkretnie działania są podejmowane w tym zakresie, kiedy kolejne polskie gminy i powiaty zostaną poddane weryfikacji oznakowania drogowego?

Wiceminister Jerzy Szmit poinformował, że kontynuacji programu nie będzie:

- Pilotażowa formuła programu została wyczerpana, a ze względu na brak precyzyjnej oceny skuteczności programu oraz możliwości jakie dają jednostkom samorządu terytorialnego obowiązujące przepisy prawa, „centralna” realizacja programu wydaje się nie mieć w chwili obecnej uzasadnienia.

Jak napisał Szmit ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego programu, a co za tym idzie także jego efektywności ekonomicznej, możliwa jest wyłącznie poprzez przeprowadzenie dedykowanych analiz wpływu programu na bezpieczeństwo ruchu drogowego rozumianych jako analizy wpływu na obniżenie liczby zdarzeń drogowych i ich skutków.

W materiałach przekazanych ministerstwu nie stwierdzono wniosków z tego typu analiz.

Minister dodaje, że działania w zakresie zarządzania ruchem, podejmowane jako czynności organizacyjno–techniczne, wskazane są już w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych, realizują już odpowiednie organy.

- Należy podkreślić, iż stosownie do przepisów §12ust. 5 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r., organy zarządzające ruchem (a więc także prezydent Bydgoszczy i starosta bydgoski) są obowiązane do przeprowadzania co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych - napisał Jerzy Szmit.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.