Przejazdy kolejowe na drogach wewnętrznych do likwidacji?

• Samorządowcy z województwa lubuskiego protestują przeciwko decyzji PKP PLK w sprawie przejazdów na drogach niepublicznych.
• PKP nakazuje zmianę statusu dróg wewnętrznych na drogi publiczne, albo likwidację istniejących na nich przejazdów kolejowych.
Przejazdy kolejowe na drogach wewnętrznych do likwidacji?
Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych mogą istnieć tylko jako przejazd użytku niepublicznego (fot.drogipubliczne.eu)

- Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały gminy województwa lubuskiego, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami, w terenie mogą pozostać jedynie przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A-D czyli przejazdy na drogach publicznych – pisze Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego w swoim stanowisku.

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych mogą istnieć tylko jako przejazd użytku niepublicznego (kategoria F) na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKP i użytkownikiem takiego przejazdu.

W związku z tym PKP wezwało gminy, na terenie których istnieją przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, aby w celu ich zachowania przekształciły drogi wewnętrzne na drogi publiczne albo spowodowały zawarcie umów pomiędzy PKP a użytkownikami dróg wewnętrznych (według zaproponowanego wzoru), pod rygorem zlikwidowania powyższych przejazdów.

Jak piszą samorządowcy, wskazana przez PKP bezpodstawna groźba likwidacji wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych i przejść na drogach wewnętrznych niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne.

Omawiane przejazdy niejednokrotnie stanowią jedyną lub najkrótszą drogę umożliwiającą komunikację z polami uprawnymi, szpitalami, czy komendami straży pożarnej i innymi instytucjami – piszą samorządowcy.

Zdaniem ZGWL przerwanie tego kanału komunikacyjnego spowoduje, że mieszkańcy, karetki pogotowia, czy wozy bojowe straży pożarnej, aby dojechać do niektórych części gmin, będą zmuszone pokonać o wiele większą odległość, co nie tylko drastycznie zakłóci funkcjonowanie lokalnych społeczności, ale może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak również ich życia i zdrowia.

W ocenie ZGWL wskazana w piśmie PKP interpretacja przepisów rozporządzenia pozostaje w oderwaniu od jego istoty oraz prowadzi do wywołania zbędnego zagrożenia do zachowania prawidłowej komunikacji na terenach gmin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE