PARTNER PORTALU
  • BGK

Racja po stronie GDDKiA. Most na A1 będzie bezpieczny

  • wnp.pl    29 marca 2011 - 08:26
Racja po stronie GDDKiA. Most na A1 będzie bezpieczny

Nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad o decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Most w Mszanie, w ramach autostrady A1, będzie bezpieczny.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała formalne stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w sprawie projektu mostu MA 532 w Mszanie budowanego w ramach autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki. WINB nie potwierdził zarzutów Alpine Bau o zagrożeniu katastrofą budowlaną MA 532.

Czytaj też: Spór o most zagraża autostradzie

Austriacka firma Alpine Bau złożyła w marcu w nadzorze budowlanym i prokuraturze zawiadomienia o wadach projektowych mostu na trasie 18,3-km autostrady A1 ze Świerklan do Gorzyczek nad granicą z Czechami

W stanowisku przesłanym również Alpine Bau WINB przekonuje, że „w czasie kontroli na terenie budowy 18 marca br. stwierdził ogólną zgodność dotychczas zrealizowanych robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Nie stwierdzono też istotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W trakcie kontroli ustalono, że nie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, jak również nie występuje zagrożenie katastrofą budowlaną”.

Reasumując WINB ocenił, że „na aktualnym etapie budowy nie stwierdzono, ażeby budowa była prowadzona w sposób powodujący ewidentne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a tym samym nie ma przesłanek do jej wstrzymania”, jak chciał wykonawca firma Alpine Bau.

WINB pisze również, że „dokumentacja projektowa została sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, tym samym mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Budowa prowadzona jest pod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a projektant pełni na przedmiotowej budowie nadzór autorski. Również i te osoby posiadają stosowne uprawnienia oraz prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”.

Dodatkowo, zdaniem WINB najbardziej wiarygodną w tej sprawie jest kompleksowa opinia techniczna dotyczącą mostu MA 532 opracowana przez prof. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej w 2010 roku.

WINB cytuje prof. Flagę, który stwierdził, że „przedmiotowy most jest możliwy do zrealizowania i bezpiecznej eksploatacji pod warunkiem zastosowania się na etapie projektu wykonawczego do zaleceń zawartych we wnioskach z opinii profesora”.

Prof. Flaga uznał również, że „proponowane poprawki i udoskonalenia są zmianami możliwymi do wprowadzenia bez zmiany pozwolenia na budowę”. A WINB stwierdził, że „zgodnie z oświadczeniem projektanta z 18 marca br. postulowane zmiany zostały już uwzględnione lub będą uwzględnione w projektach technologicznych, które na bieżąco są przekazywane wykonawcy”.

GDDKiA ponownie podkreśla, że most MA 532 jako obiekt bezpieczny może być i będzie budowany zgodnie z harmonogramem prac na tym odcinku autostrady A1.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.