PARTNER PORTALU
  • BGK

Radom w dyskusji o drogach

  • radomnews.pl    27 grudnia 2010 - 21:43
Radom w dyskusji o drogach

Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak wystosował do Ministerstwa Infrastruktury pismo wyrażające stanowisko władz Radomia wobec projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w ramach jego konsultacji społecznych.
W piśmie wyrażone są zastrzeżenia do zapisów dyskutowanego projektu. Prezydent zaznaczył, że jest wyrazicielem nie tylko swoich poglądów, ale i wszystkich mieszkańców miasta Radomia zaniepokojonych ponownym marginalizowaniem ich potrzeb i szans rozwoju na najbliższe lata.

Drogi pominięte w przedmiotowym Programie są od dawna oczekiwane przez mieszkańców Radomia i całego subregionu radomskiego. Szlaki komunikacyjne, których pominięcie w Programie budzi nasz uzasadniony sprzeciw to:

1. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: zachodnia obwodnica Radomia),
2. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: Radom - granica województwa mazowieckiego),
3. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: Radom – Puławy),
4. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: obwodnica miasta Przysucha),
5. Budowa obwodnicy miasta Iłża w ciągu drogi krajowej nr 9.

Prezydent Andrzej Kosztowniak stwierdził, że wielce niepokojące dla Radomia jest kolejne odsunięcie na czas bliżej nieokreślony realizacji wspomnianych odcinków dróg, które od dawna postrzegane są przez mieszkańców regionu jako ogromna szansa na nowe miejsca pracy, tym bardziej, że region charakteryzuje się wysokim strukturalnym bezrobociem.

- Radomski obszar problemowy potrzebuje wielu inwestycji, w tym priorytetowo-drogowych, aby powoli niwelować zapóźnienia gospodarcze i społeczne względem innych obszarów kraju, w mojej ocenie faworyzowanych w konsultowanym Programie - stwierdził.

Zrozumiałe jest, iż do 2012 roku priorytetowo traktowane są inwestycje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia w Polsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej EURO 2012. Jednakże, konsultowany plan Programu obejmuje lata do 2015 z perspektywą do 2020 r. i nie zawiera ww. inwestycji. Obok uwzględnionych w Programie połączeń pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi, generującymi największy popyt gospodarczy, Rząd RP powinien też zwrócić uwagę na "lokalne" trasy komunikacyjne łączące mniejsze miasta i miejscowości.

Podejście reprezentowane przez resort infrastruktury skupiania się na głównych ośrodkach osiedleńczych w kraju jest sprzeczne z ideą Wspólnoty Europejskiej dążenia do wyrównywania różnic w poziomach rozwoju i życia mieszkańców UE.

Biorąc powyższe pod rozwagę, proszę o wprowadzenie weryfikacji do omawianego Programu i uwzględnienie w nim ww. inwestycji - czytamy w piśmie.

Kolejne pismo, dotyczące drogi S12, zostało wystosowane 23 grudnia przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka jako przewodniczącego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12. Pismo wyraża rozczarowanie, że pominięte w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych zostały inwestycje na drodze nr 12 zmierzające do przekształcenia tej trasy w drogę ekspresową. Prezydent Andrzej Kosztowniak podnosi i w tym piśmie kwestię realizacji odcinka drogi S7 - zachodniej obwodnicy Radomia, zwracając uwagę na fakt, że w układzie komunikacyjnym centrum Polski ważne jest zrealizowanie tych dwóch uzupełniających się arterii. Przypomina także o już poniesionych kosztach wykonania Studium Korytarzowego trzech wariantów trasy s12 na terenie województwa mazowieckiego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.