PARTNER PORTALU
  • BGK

Radomski ratusz doczeka się remontu?

  • AW    3 lutego 2015 - 12:22
Radomski ratusz doczeka się remontu?

Ratusz, wybudowany w połowie XIX wieku według projektu Henryka Marconiego w stylu neorenesansowym (fot. UM Radom)

Radom przygotowuje się do zagospodarowania zabytkowego budynku ratusza. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu. Wyzwań jest sporo.
Jak podaje radomski magistrat, komisja przetargowa rozpatrywała 18 ofert, mocno zróżnicowanych pod względem ceny usługi.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez FHU ARMAX Dariusz Celuch z Mirca z ceną ofertową brutto: 71.463,00 zł.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma zostać zawarty projekt budowlany przebudowy i remontu obiektu, projekt rozbiórki istniejącej przybudówki, program prac konserwatorskich, projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz.

Na opracowanie całości dokumentacji wykonawca będzie miał 7 miesięcy.

- Działamy stopniowo i metodycznie, bo mamy do czynienia z obiektem, który stanowi dla nas duże wyzwanie. Z jednej strony jest bardzo cennym i ważnym dla miasta zabytkiem, z drugiej zaś – jest bardzo zdegradowany, więc wymaga ogromnych i kosztownych prac remontowych. Z jaką kwotą musimy się liczyć, będziemy wiedzieli właśnie po opracowaniu dokumentacji projektowej – mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, odpowiadający we władzach miasta za kwestie organizacyjne.

Pierwszym krokiem Urzędu Miejskiego było opracowanie dokumentacji przedprojektowej rewitalizacji budynku po Archiwum Państwowym na cele administracyjne. Jej celem było dokonanie dokładnej inwentaryzacji budowlanej i konstrukcyjnej budowli, a także oceny stanu instalacji i urządzeń technicznych. To niezbędna podstawa do określenia zakresu koniecznych do wykonania prac remontowo-adaptacyjnych.

Urząd Miejski nie dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną ratusza, a ekspertyza dotyczy budynku o kubaturze przekraczającej 12 tysięcy metrów sześciennych.

Wstępny rekonesans nie napawa optymizmem. Zarówno budynek główny ratusza, jak i oficyny boczne wymagają gruntownego remontu. Konieczne jest wysuszenie bardzo zawilgoconych fundamentów, usunięcie szkodliwego dla ludzi zagrzybienia, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych.

Przyszła teraz pora na opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego inwestycji, wraz z kosztorysem szacunkowym remontu.

– Spodziewamy się konieczności poniesienia wysokich nakładów, więc chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania unijnego. Bardzo liczymy, że w 2015 roku zostaną ogłoszone konkursy dotyczące rewitalizacji miast, które dawałyby nam szansę ubiegania się o dotację – mówi Rafał Czajkowski.

Koncepcja zagospodarowania budynku ratusza przewiduje ulokowanie w nim Rady Miejskiej oraz części wydziałów Urzędu Miejskiego, prowadzących intensywną obsługę mieszkańców, jak np. Wydział Spraw Obywatelskich lub Wydział Komunikacji.

Konieczne jest przystosowanie tego zabytkowego budynku do wymogów wynikających ze współczesnych standardów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej, w tym choćby dotyczących jego dostępności dla niepełnosprawnych, co się wiąże np. z budową windy. Koncepcję remontu obiektu zaakceptowały służby konserwatora zabytków, które mają w tej kwestii bardzo istotny głos.

Perspektywy wielkich zmian rysujących się przed radomskim rynkiem pojawiły się 6 lat temu. Na początku 2009 roku ówczesny prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, wicewojewoda Dariusz Piątek i dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu Kazimierz Jaroszek podpisali umowę, na mocy której miasto przekazało Skarbowi Państwa działkę przy ulicy Wernera z przeznaczeniem na budowę Archiwum Państwowego w zamian za budynek ratusza, który zostanie zagospodarowany przez administrację samorządową.

Ratusz, wybudowany w połowie XIX wieku według projektu Henryka Marconiego w stylu neorenesansowym, jest jednym z najpiękniejszych budynków w Radomiu. Jest wpisany do rejestru zabytków i wszelkie planowane w nim roboty remontowe muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.