Rewitalizacja szansą obszarów chronionych

  • umwo.opole.pl
  • 03-03-2011
  • drukuj
Przedstawiciele instytucji zainteresowanych zarządzaniem obszarami Natura 2000 spotkali się w urzędzie marszałkowskim w Opolu na seminarium poświęconemu tej tematyce.
Rewitalizacja szansą obszarów chronionych

Podczas seminarium dyskutowano o koncepcji rewitalizacji i planów zadań ochronnych obszarów na przykładzie łąk w okolicach Kluczborka.

Organizatorzy seminarium chcieli w ten sposób zainicjować proces opracowania koncepcji ochrony i rewitalizacji tego obszaru przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron (instytucji, organizacji, osób indywidualnych). Zaproszono zatem do udziału m.in. przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Jak mówił jeden z organizatorów spotkania, przedstawiciel LGD Dolina Stobrawy Adam Ulbrych, ekolodzy oczekują w tym działaniu dialogu i współpracy z przedstawicielami władz. – Przygotowując to opracowanie chcemy pokazać, że Natura 2000 to nie tylko wyrzeczenia, ale także możliwość generowania zysków - mówił. Zwracała także na to uwagę przedstawicielka ARiMR, która mówiła o wprowadzanych od marca tego roku zmianach w Programie Rolno-Środowiskowym, w jeszcze większym stopniu uwzględniającym obszary chronione.

Inicjatorzy spotkania podkreślali, że Natura 2000 nie musi się wiązać z pozostawieniem obszarów w nienaruszonym stanie, a wręcz przeciwnie – aby przywrócić je do stanu sprzed lat, konieczna jest ich rewitalizacja, która może okazać się szansą dla mieszkańców tych terenów. W dolinie Stobrawy taką szansą może być spiętrzenie wody rzeki i stworzenie na niej atrakcyjnego szlaku kajakowego, powstanie gospodarstw ekologicznych w okolicy nadrzecznych łąk czy uruchomienie młynów wodnych – na wzór tych sprzed lat – i uruchomienie w ten sposób małych elektrowni.

Z racji podobnej charakterystyki sąsiednich obszarów Natura 2000, spotkanie powinno być wstępem do zainicjowania podobnego procesu tworzenia opracowań rewitalizacyjnych także na innych chronionych terenach w regionie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Bardziej orginalnego zdjecia nie było(: pozdrawiam autora.

adam, 2011-07-03 10:38:09 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE