PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewitalizacja według ministra

  • JL    26 kwietnia 2010 - 08:22
Rewitalizacja według ministra

Polska zabiega o finansowanie rewitalizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Także Komisja Europejska przywiązuje do tego bardzo dużą wagę.
Podczas konferencji „Zarządzanie i koordynacja wybranych polityk miejskich na obszarach rewitalizowanych”, 22 i 23 kwietnia w Warszawie, wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman powiedział, że dyskusja nad kwestami finansowymi na dobrą sprawę zacznie się w przyszłym roku. Jego zdaniem znajdziemy się w dobrej sytuacji, bo będziemy obejmować wtedy prezydencję w Radzie Europejskiej.

Komisja Europejska ma w przyszłym roku przedstawić pierwszy wzór rozporządzeń unijnych na lata 2014-2020. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie przygotowania programów operacyjnych na poziomie krajowym.

Polityka miejska jest w centrum zainteresowania polityki przestrzennej kraju, określonej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz polityki regionalnej, zawartej w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Jak powiedział minister Hetman, ministerstwo przygotowuje jednocześnie oba dokumenty. Ten ostatni jest już prawie na ukończeniu i wkrótce zostanie poddany konsultacjom społecznym w całym kraju.

W krajowej strategii znalazło się działanie „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. Do najważniejszych zagadnień, które powinny zostać wzięte pod uwagę, będzie należało wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych.

Zdaniem ministra powinny one obejmować zagadnienia infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne na danym terenie. Chodzi o to, aby rewitalizacja nie była rozumiana jedynie jako odnowa tkanki mieszkaniowej bądź wyłącznie poprawa istniejącej infrastruktury.

W ramach polityki przestrzennej realizowany będzie projekt przekształcenia i rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach zurbanizowanych i poza nimi. Zakłada on stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu. Do obszarów narażonych na degradację należą przede wszystkim stare dzielnice śródmiejskie, zaniedbane osiedla w zabudowie blokowej oraz obszary poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.