PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewitalizacja: zwykły remont czy szansa na nowe życie Łodzi?

  • pt    27 kwietnia 2017 - 11:08
Rewitalizacja: zwykły remont czy szansa na nowe życie Łodzi?
Łódź przygotowuje obecnie wielkoskalowy program rewitalizacji (fot. umlodz.pl)

Łódź nie może być „miastem meneli”, a obecny stan rzeczy przyczynia się do takiego niesprawiedliwego wizerunku – mówi dr Magdalena Wiśniewska z katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego.
• Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyniesie w Łodzi 3,7 mld zł.

• Ważne są działania, które pozwolą na wykreowanie nowego pomysłu na miasto we współpracy z jego mieszkańcami.

• O rewitalizacji i wielu innych ważnych tematach dla samorządów będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywać się będzie od 10 do 12 maja w Katowicach.

Łódź przygotowuje obecnie wielkoskalowy program rewitalizacji - jej obszar zamieszkany jest przez niemal jedną czwartą mieszkańców miasta. Jednak, aby odnowa odniosła pożądane rezultaty i stworzyła przestrzeń miejską z prawdziwego zdarzenia, musi być prowadzona na dużą skalę. W Łodzi pozwala na to zastosowanie środków z Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyniesie w Łodzi prawie trzy miliardy siedemset milionów złotych i oczekuje się, iż da dźwignię finansową na poziomie 1,41 - każda zaangażowana złotówka publiczna ma wygenerować 1,41 zł wydatku prywatnego.

To ogromne przedsięwzięcie znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w potrzebie odnowienia tkanki miejskiej, ale głównie w wymiarze społecznym. I choć procesy rewitalizacyjne są często błędnie postrzegane jako działania remontowe, rewitalizacja to przede wszystkim „tchnięcie nowego życia” w przestrzeń miasta.

Powstaje zatem pytanie, czy Łodzi potrzebne jest „nowe życie”.

- Z pewnością tak. Łódź nie może być „miastem meneli”, a obecny stan rzeczy przyczynia się do takiego niesprawiedliwego wizerunku – mówi dr Magdalena Wiśniewska z katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego.

Powstrzymać patologię

Jej zdaniem, aby zahamować fizyczną i ekonomiczną degradację śródmieścia, niezbędne jest powstrzymanie nawarstwiających się problemów społecznych, w tym patologii.

Dzięki stworzeniu lepszych warunków do zamieszkania oraz prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej, rewitalizacja zapewni także poprawę bazy ekonomicznej miasta.

- Doświadczenia amerykańskie mówią, że jeden dolar zainwestowany w odnowę miasta przynosi od 2 do 6 dolarów wzrostu wartości nieruchomości - mówi dr Wiśniewska.

- Miasto musi jednak brać pod uwagę długookresowe skutki prowadzonych działań, nie wszystkie o wymiarze ekonomicznym. Jednymi z kluczowych efektów rewitalizacji są: wzrost zaufania, współpracy, nawiązywanie nowych i trwałych relacji między mieszkańcami, powstawanie nowych organizacji. Te i inne pozytywne efekty pojawią się, gdy stworzona zostanie przestrzeń odpowiadająca mieszkańcom – dodaje.

Współpraca z mieszkańcami

Dlatego ważne są działania, które pozwolą na wykreowanie nowego pomysłu na miasto we współpracy z jego mieszkańcami. Jest to możliwe przy włączaniu w procesy decyzyjne wszystkich zainteresowanych.

Zdaniem dr Wiśniewskiej dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji, Łódź ma szansę „wyzwolić potencjał centrum i jego mieszkańców” przez osiągnięcie założonych w programie celów: uzyskanie spójności społecznej, zmianę wizerunku miasta i jego centrum, ożywienie lokalnej przedsiębiorczości i całego obszaru zamieszkania.

- Możliwe będzie to jednak przy zaangażowaniu wszystkich interesariuszy w proces odnowy miasta i stworzenie przestrzeni optymalizującej takie procesy. Wielka skala działania, sprawne komunikowanie wizji, w tym architektonicznych oraz zapowiadana współpraca przy realizacji programu to solidne fundamenty sukcesu - wylicza naukowiec.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.