PARTNER PORTALU
  • BGK

Rezerwa subwencji ogólnej na drogi podzielona

  • pt/pap    2 czerwca 2016 - 15:39
Rezerwa subwencji ogólnej na drogi podzielona

Poziom dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej to 50 proc. wartości zadania (fot.fotolia)

• Zakończył się podział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych w 2016 roku.
• Najwięcej pieniędzy, 73 mln, trafią do JST w mazowieckim.
Dostępna w 2016 r. kwota – 336 mln zł została w całości rozdysponowana. Dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

* 12 województw, na kwotę 27,3 mln zł;

* 119 powiatów, na kwotę 120,6 mln zł;

* 38 miast na prawach powiatu, na kwotę 165,1 mln zł;

* Świnoujście na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, na kwotę 23 mln zł.

73 mln dostały projekty w województwie mazowieckim, 23 mln w lubelskim, 21 w podkarpackim, 11 w opolskim.

Poziom dofinansowania z rezerwy to 50 proc. wartości zadania.

W 2016 r. dofinansowanie uzyskały zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe, posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zadania remontowe dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ściśle ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Lista dofinansowanych projektów w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.