PARTNER PORTALU
  • BGK

Rondo w Świdnicy – większe koszty, więcej drzew pod topór

  • aw    28 marca 2015 - 10:06
Rondo w Świdnicy – większe koszty, więcej drzew pod topór
Firma się pośpieszyła i wykonała wycinkę bez przejęcia terenu od inwestora, którym formalnie jest miasto (fot.fotolia)

Przy ul. Ceglanej w Świdnicy trwa wycinka drzew. Inwestor ma wybudować rondo i obiekt handlowy, ale już wiadomo już, że zarówno koszty finansowe i te w środowisku będą większe niż zakładano.
Jak informuje świdnicki magistrat, nabywca działek przy ul. Ceglanej zobowiązany jest do realizacji większości z założeń „Koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Zamenhofa, Ceglanej, Emilii Plater w Świdnicy”.

Koncepcja ta przewiduje m.in. budowę ronda o średnicy ok. 50 m, budowę szeregu odcinków ulic, wpięć drogowych, przebudowę istniejącej sygnalizacji, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Ogólny koszt realizacji tej koncepcji to ok. 5,5 miliona złotych, z czego udział miasta miał być nie większy niż 800 tys. złotych. Dziś już wiadomo, jak wynika z kosztorysu inwestorskiego, po stronie miasta będzie to koszt 2 mln zł (19 proc. inwestycji).

Plan zagospodarowania przestrzennego zezwala nabywcy na budowę obiektu handlowego o powierzchni większej niż 2000 m kw. Plan dopuszcza także budowę stacji paliw płynnych. Inwestycja ma być rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty nabycia, zakończona – w ciągu 4,5 roku. Podobny harmonogram zakończenia dotyczy inwestycji drogowej.

Miasto zagwarantowało sobie prawo odkupu sprzedanego terenu do 30 maja 2019 roku, a sytuacja taka może nastąpić, gdy inwestor nie wywiąże się z nałożonych zobowiązań.

Kilka dni temu inwestor rozpoczął wycinkę drzew, co związanie jest z początkiem realizacji przedsięwzięcia. Ścięte drzewa leżą przy drodze krajowej nr 35 od strony ulicy Emilii Plater i na dawnym boisku przy ul. Ceglanej.

- Miasto w lipcu 2014 wydało decyzję na wycięcie drzew z działek przedsiębiorcy przy ulicy Ceglanej, gdzie ma powstać inwestycja. Zgoda objęła 162 drzewa, głównie topole, młode dęby, głogi. Przedsiębiorca może je usunąć pod warunkiem zastąpienia taką samą liczbą nowych nasadzeń – wyjaśnia Eleonora Sikocińska, kierownik referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Wartość usuwanych drzew wyliczono na 285 tysięcy złotych i taką kwotę inwestor będzie musiał zapłacić, jeśli do listopada tego roku na swoim terenie nie posadzi 162 drzew ozdobnych. Drugi warunek jest taki, że drzewa muszą przeżyć minimum 3 lata.

Miasto wydało też decyzję zezwalającą na usuniecie 51 topól kanadyjskich z działek inwestora.

- To gatunki nierodzime, w związku z tym nie jest naliczana opłata. Przedsiębiorca ma obowiązek nasadzić, również do listopada, 54 inne drzewa. Jeśli tego nie zrobi, będzie odpowiadał z przepisów dotyczących nielegalnej wycinki drzew, a w tym przypadku grożą bardzo wysokie kary - dodaje Eleonora Sikocińska.

Jednak drzewa przy ul. Emilii Plater zostały wycięte na innych zasadach – teren bowiem należy do miasta, ale na mocy porozumienia firma została inwestorem zastępczym i wybuduje w tym miejscu rondo turbinowe, umożliwiające wjazd zarówno na ul. Emilii Plater, jak i Ceglaną. Rondo turbinowe było jedynym rozwiązaniem, na które kilka lat temu zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, czyli zarządca drogi krajowej nr 35.

Zgoda na usunięcie drzew została wydana równocześnie z pozwoleniem na budowę, które z kolei wydało świdnickie starostwo. Kwestię wycinki reguluje w tym przypadku tzw. specustawa drogowa, czyli ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na jej mocy inwestor może wycinać drzewa bez zgody właściciela terenu i bez konieczności wykonania nowych nasadzeń. Pozwolenia nie zostały zaskarżone i mają tryb natychmiastowej wykonalności.

W tym przypadku firma się pośpieszyła i wykonała wycinkę bez przejęcia terenu od inwestora, którym formalnie jest miasto.

- Umowa między miastem a GDDKiA do dzisiaj nie została podpisana, zatem inwestor, który ma z miastem zawarte porozumienie, nie ma jednak delegacji do tego, by podejmować się działań związanych z przygotowaniem inwestycji, czym de facto jest eliminacja zieleni, którą możemy obserwować – mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji w Urzędzie Miejskim.

Urząd Miejski wystosował w tej sprawie pytanie i jeśli uzna, że doszło do złamania procedur, zgłosi sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.