PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozliczenia Orlików z 2010 r.

  • MSiT    15 marca 2011 - 22:14

Rozliczenie z Ministrem Sportu i Turystyki dofinansowanego z budżetu Państwa zadania pod względem rzeczowym i finansowym musi nastąpić w terminie 60 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego inwestycji (zgodnie z § 6 ust. 1 umowy).
Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze wymienione powyżej pobrać można również ze strony internetowej www.orlik2012.pl. Znajdują się one w zakładce Dokumenty do pobrania. Dokumenty rozliczeniowe wysłać należy na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki (ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa).

Ministerstwo przypomina, iż zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14 poz. 114, z późn. zm.): nierozliczenie lub nieterminowe przekazanie rozliczenia udzielonej dotacji z budżetu państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dokumentacja potrzebna do rozliczenia dotacji z budżetu państwa:

* zał. nr 5 do umowy na dofinansowanie – Informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania;

* zał. nr 5A do umowy na dofinansowanie – Informacja dodatkowa dotycząca źródeł finansowania;

* zał. nr 5B do umowy na dofinansowanie – Sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i z budżetu państwa

* potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Protokołu odbioru końcowego

* potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Pozwolenia na użytkowanie, jeśli jego uzyskanie jest wymagane

Załączniki do pobrania w dziale multimedia Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.