PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruda Śląska zrewitalizuje miejsca zdegradowane

  • PAP    23 stycznia 2015 - 17:20
Ruda Śląska zrewitalizuje miejsca zdegradowane
Fot. PTWP

Miejsca najbardziej zdegradowane gospodarczo i społecznie w Rudzie Śląskiej (Śląskie) objęte zostały lokalnym programem rewitalizacji. Obejmuje on 18,5 proc. powierzchni miasta. Obszar ten zamieszkuje ok. 60 tys. osób.
Rewitalizacja ma z jednej strony przyczynić się do nadania - m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych - obiektom oraz terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym; z drugiej wesprzeć lokalną społeczność, która boryka się m.in. z biedą i bezrobociem.

Prace nad "Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku" trwały kilka miesięcy. Powstał on m.in. w wyniku prowadzonych w mieście analiz społeczno-demograficznych, ankiet, spotkań, warsztatów oraz konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców. W dokumencie tym wyszczególniono cztery obszary strategiczne, w tym m.in. "Chebzie-Nowy Bytom", czyli teren obejmujący dawne osiedle robotnicze Kaufhaus oraz "Stara Bykowina-Kochłowice" - tereny poprzemysłowe po b. kopalni Nowy Wirek.

Przyjęty przez radę miasta program, zakłada m.in. budowę pieszo-rowerowego traktu łączącego Nowy Bytom z Wirkiem (dzielnice), rewitalizację parku dworskiego, budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie, rewitalizację zabytkowego budynku dworca kolejowego, a także obszaru po kopalni Nowy Wirek.

Wśród miejsc przeznaczonych do rewitalizacji znalazły się również szyby pokopalniane. Jak podało biuro prasowe, przygotowana została już m.in. dokumentacja projektu modernizacji Zespołu Szybu "Mikołaj", która zakłada zmianę funkcji szybu z przemysłowo-górniczej na kulturalno-rozrywkową. Na ukończeniu jest także program renowacji podwórek, który obejmie wybrane dzielnice i osiedla.

"Zależy nam na stworzeniu w Rudzie Śląskiej miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców, które swoją ofertą kulturalną przyciągną także gości spoza miasta" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Obok działań infrastrukturalnych równie ważne są także projekty społeczne. "Celem działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jest integracja wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz wzrost ilości mikro i małych firm" - poinformowano. Jednym z obszarów wymagających wsparcia społecznego - ze względu na dużą skalę występowania różnorodnych problemów społecznych - jest m.in. osiedle Kaufhaus.

"Niezwykle istotna jest także modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej oraz jej otoczenia w centralnych punktach dzielnic. Program zakłada także wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój dziedzictwa kulturowego miasta" - poinformował Urząd Miasta.

Rewitalizacja jest długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. W szczególności jest to proces ukierunkowany na wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu infrastruktury m.in. kulturalnej, turystycznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu.

W latach 1996-2014 liczba ludności Rudy Śląskiej zmniejszyła się z 163,8 tys. do 136,5 tys. mieszkańców (ubyło 16,71 proc. populacji miasta). Uwzględniając skalę ubóstwa, największa koncentracja tych problemów występuje w dzielnicach Nowy Bytom i Chebzie, gdzie ponad 10 proc. wszystkich mieszkańców tych dzielnic jest objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.