Ruszy budowa trasy średnicowej

Już niebawem ruszy budowa Trasy Średnicowej Północnej. W piątek, 11 stycznia 2013 roku Toruń podpisał umowę na realizację tego zadania z firmą Skanska.
Ruszy budowa trasy średnicowej

Na wybudowanie pierwszego odcinka trasy drogowcy mają 14 miesięcy, ale planują wcześniejsze zakończenie.

Rozpoczęcie budowy średnicówki to dobra wiadomość dla kierowców, którzy stoją w korkach, próbując przedostać się ze wschodniej do zachodniej części Torunia i na odwrót. Planowana Trasa Średnicowa Północna - element głównego szkieletowego układu drogowego miasta - przebiega od Szosy Bydgoskiej, przez skrzyżowanie z ul. Okrężną, Szosą Chełmińska do ul. Grudziądzkiej i dalej przez skrzyżowanie z ul. Chrobrego, ul. Wschodnią i ul. Olsztyńską do Szosy Lubickiej.

- Podstawowym zadaniem budowy Trasy Średnicowej Północnej jest stworzenie połączenia z istniejącym wewnętrznym układem komunikacyjnym miasta i umożliwienie szybkiego przemieszczania się pomiędzy Osiedlem Chełmińskim, Osiedlem Mokre i Rubinkowem. Realizacja projektu w istotny sposób przyczyni się do rozwiązania istniejących problemów komunikacyjnych, poprawi się płynność ruchu, zwiększy się dostępność zewnętrzna i spójność wewnętrzna miasta. Poprawie ulegnie także bezpieczeństwo transportowe - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Miasto już od prawie trzech lat było przygotowane do realizacji ważnej dla układu komunikacyjnego miasta trasy na osi wschód-zachód. Mimo, że wielu torunian od lat czeka na wybudowanie Trasy Średnicowej, nie brakuje także osób, które chciały zablokować tak ważną komunikacyjną inwestycję.

Jednak ich protesty i odwołania na nic się nie zdały. Zarówno Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak i Generalna dyrekcja ochrony Środowiska uznały, że inwestycja jest dobrze przygotowana i trasę można budować.

We wrześniu 2012 r. ogłoszono przetarg na realizację pierwszego etapu, od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej. O kontrakt starało się dziewięć firm z całej Polski. Najtańszą ofertę złożyła Skanska z Warszawy, wyceniając swoją ofertę na 35,5 mln złotych.

Ta propozycja, po ocenie formalno-prawnej, została uznana za najkorzystniejszą. Jednak Eurovia Polska S.A złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO uznała, że odwołanie jest bezzasadne i oddaliła je w całości. Pokłosiem tej decyzji jest piątkowe podpisanie umowy na budowę I etapu trasy. Na realizację zadania Skanska będzie miała 14 miesięcy od momentu podpisania umowy.

W piątek, 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miasta, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Andrzej Glonek podpisał z firmą Skanska umowę na budowę pierwszego etapu inwestycji, czyli prawie 1,5 km odcinka od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej.

- Powstaną tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy, po stronie południowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Legionów. Prace obejmą także wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. W ramach tego zadania zostaną wybudowane również skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską i Legionów - wylicza dyrektor Glonek.

- Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W myśl podpisanej 16 listopada 2010 r. umowy, wyniesie ono 50% kosztów projektu. Wartość projektu po przetargu wynosi 40,38 mln zł. Dofinansowanie to prawie 20,2 mln zł.

Ze strony wykonawcy umowę sygnował dyrektor oddziału budownictwa inżynieryjnego Skanska, Maciej Hewusz. - Cieszę się, że będziemy realizować tak ważną dla miasta i nie tylko inwestycję. 17 stycznia przejmujemy plac budowy. Najpierw ruszymy z robotami rozbiórkowymi i wycinką, a potem ostro z samą budową. Termin mamy do 20 marca 2014 r., ale mam nadzieję, że uda nam się skończyć wcześniej, do końca tego roku.

Na początek roku 2014 pozostaną ewentualnie roboty wykończeniowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE