PARTNER PORTALU
 • BGK

Ryszard Brejza pisze do Beaty Szydło o gruntach PKP. Miliardy zagrożone po wyroku NSA?

 • MIW    2 marca 2017 - 13:11
Ryszard Brejza pisze do Beaty Szydło o gruntach PKP. Miliardy zagrożone po wyroku NSA?
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. (fot. mat. pras.)

• Prezydent Inowrocławia w piśmie do premier Beaty Szydło alarmuje, że zagrożone są dziesiątki inwestycji kolejowych o łącznej wartości kilkudziesięciu miliardów złotych.

• Jak stwierdza, po niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, okazało się, że „niemal wszystkie grunty PKP powinny być własnością gmin samorządowych i to od 1990 r.”.

• Apeluje do szefowej rządu o zobowiązanie wojewodów do pilnego zorganizowania trójstronnych spotkań pomiędzy nimi, gminami oraz PKP.
W swym piśmie prezydent Inowrocławia zwraca uwagę na wyrok NSA z 27 lutego. Sąd twierdził w uchwale (sygn. akt I OPS 2/16), że pozostawanie gruntu we władaniu PKP bez udokumentowanego na mocy ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości prawa do niego oznacza, że grunt ten należał 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, a to z kolei skutkuje tym, że podlegał ustawowej komunalizacji.

Wojewodowie bezprawnie przekazywali grunty kolejarzom?

Jak zwraca uwagę Brejza, w świetle takiego orzeczenia NSA wiele wcześniejszych decyzji wydawanych przez wojewodów, a dotyczących przekazania gruntów skarbu państwa w użytkowanie wieczyste PKP, nie mają żadnych podstaw prawnych. Stwierdza natomiast, że uchwała ta daje gminom szansę na potwierdzenie i sfinalizowanie ich prawa własności gruntów będących w użytkowaniu PKP. Mogłoby to następować w postępowaniach komunalizacyjnych lub zmierzających do wzruszenia prawomocnych decyzji o odmowie komunalizacji albo prawomocnych decyzji wydanych w postępowaniach uwłaszczeniowych o stwierdzenie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości.

Czytaj: Nieruchomości PKP szansą dla miast

- W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie czynności, które ułatwią gminom sprawne i szybkie uregulowanie stosunków własnościowych w powyższych sprawach. Wydaje się, że cel taki mógłby zostać osiągnięty poprzez zobowiązanie wojewodów do pilnego zorganizowania trójstronnych spotkań pomiędzy gminami, Wojewodami i PKP, na których wypracowane zostałyby zasady współpracy w zakresie zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej uprawnienia gmin w omawianym zakresie – pisze Brejza. Jak argumentuje sprawne skomunalizowanie nieruchomości będących w posiadaniu PKP przyspieszyłoby wprowadzenie regulacji prawnej określającej krótkie terminy wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach, analogicznie do rozwiązań prawnych, które znajdują się w Kodeksie wyborczym czy ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Każdy dzień zwłoki naraża budżet państwa na straty

- Obecnie, kiedy PKP borykają się z problemami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w ich posiadaniu, a gminy zainteresowane są ich przejmowaniem, podjęcie przez Panią Premier postulowanych kroków ułatwiłoby, zarówno samorządom jak i PKP, realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem – dodaje prezydent Inowrocławia. Przestrzega też, że niepodjęcie takich działań grozi chaosem prawnym, paraliżem procesów inwestycyjnych oraz utratą miliardów złotych z Unii Europejskiej.

- Bez prawa własności utrudniona jest realizacja inwestycji unijnych. Każdy dzień zwłoki w rozstrzyganiu powyższego problemu ponadto naraża budżet państwa na coraz wyższe roszczenia nie tylko ze strony gmin, lecz również Unii Europejskiej - przestrzega.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • ... szkoda słów..., 2017-03-02 16:58:49

  Nie ma trafniejszego dowodu na to, że polskie państwo jest chorym organizmem Europy... Okazało się, że jedna z fundamentalnych kwestii ustrojowych jest od 27 lat źle interpretowana... Nawet prezesa Sądu Najwyższego wybiera się w sposób przypadkowy...
 • Józef, 2017-03-02 15:28:10

  Rozwiązaniem jest przepisać grunty na rzesz samorządy województw, które i tak finansują wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.
 • Finito, 2017-03-02 14:25:30

  Wystarczy, że PKP przeprowadzi procedure zasiedzenia w dobrej wierzy i po problemie wieloznacznych wyroków sądowych.