Sejmik optuje za elektrownią w Ostrołęce

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni przyjęli stanowiska dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, realizacji drogi ekspresowej S17 oraz modyfikacji podziału obszaru województwa mazowieckiego.
Sejmik optuje za elektrownią w Ostrołęce

Podczas obrad przyjęto stanowisko dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, w którym radni apelują do zarządu spółki Energa i rządu o zmianę decyzji wstrzymującej realizację tej inwestycji.

Zdaniem radnych dokończenie budowy byłoby „wyrazem konsekwentnego wdrażania strategicznych założeń rządu, a jednocześnie impulsem dla rozwoju (...) całego północno-wschodniego Mazowsza, przynoszącym wiele korzyści, tj. dywersyfikacja struktury gospodarczej subregionu, wysokie wpływy z podatków, nowe miejsca pracy, a także szanse na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej”.

Ważną inwestycją jest również budowa drogi ekspresowej S17, łączącej Warszawę z granicą polsko-ukraińską w Hrebennym. Ma ona strategiczne znaczenie – jak czytamy w przyjętym stanowisku – dla usprawnienia powiązań komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, jak również poprawy jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.

W kolejnym stanowisku sejmik apeluje o modyfikację podziału obszaru województwa mazowieckiego - charakteryzującego się znaczną dychotomią rozwoju - na jednostki statystyczne NTS2 i NTS3 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków unijnych na rozwój obszarów o niższych wskaźnikach społeczno-gospodarczych po 2020 r. W tym celu proponuje się wyznaczenie podregionów ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego i siedleckiego.

Radni przyjęli również zmiany do budżetu województwa na 2013 r. oraz projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie, a także szkół wchodzących w jego skład. Planuje się tu uruchomić Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Powołano również skład Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

"Firmy komunalne, będące własnością gmin, nie są traktowane w Szwecji jako podmioty konkurujące – ich celem jest realizacja nałożonych na gminy zadań, a nie nastawienie na zysk i zdobywanie nowych terenów ekspansji gospodarczej. Stąd też, jak podaje raport rządowej Agencji Avfall Sver...ige za 2011 r., spółki te realizują zadania związane z gospodarką odpadami na najwyższym poziomie i taniej niż firmy prywatne, czyli z korzyścią dla mieszkańców". rozwiń

pomoc, 2013-01-23 16:09:36 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE