PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejmik optuje za elektrownią w Ostrołęce

  • AW    23 stycznia 2013 - 11:15
Sejmik optuje za elektrownią w Ostrołęce

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni przyjęli stanowiska dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, realizacji drogi ekspresowej S17 oraz modyfikacji podziału obszaru województwa mazowieckiego.
Podczas obrad przyjęto stanowisko dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, w którym radni apelują do zarządu spółki Energa i rządu o zmianę decyzji wstrzymującej realizację tej inwestycji.

Zdaniem radnych dokończenie budowy byłoby „wyrazem konsekwentnego wdrażania strategicznych założeń rządu, a jednocześnie impulsem dla rozwoju (...) całego północno-wschodniego Mazowsza, przynoszącym wiele korzyści, tj. dywersyfikacja struktury gospodarczej subregionu, wysokie wpływy z podatków, nowe miejsca pracy, a także szanse na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej”.

Ważną inwestycją jest również budowa drogi ekspresowej S17, łączącej Warszawę z granicą polsko-ukraińską w Hrebennym. Ma ona strategiczne znaczenie – jak czytamy w przyjętym stanowisku – dla usprawnienia powiązań komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, jak również poprawy jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.

W kolejnym stanowisku sejmik apeluje o modyfikację podziału obszaru województwa mazowieckiego - charakteryzującego się znaczną dychotomią rozwoju - na jednostki statystyczne NTS2 i NTS3 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków unijnych na rozwój obszarów o niższych wskaźnikach społeczno-gospodarczych po 2020 r. W tym celu proponuje się wyznaczenie podregionów ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego i siedleckiego.

Radni przyjęli również zmiany do budżetu województwa na 2013 r. oraz projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie, a także szkół wchodzących w jego skład. Planuje się tu uruchomić Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Powołano również skład Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • pomoc, 2013-01-23 16:09:36

    "Firmy komunalne, będące własnością gmin, nie są traktowane w Szwecji jako podmioty konkurujące – ich celem jest realizacja nałożonych na gminy zadań, a nie nastawienie na zysk i zdobywanie nowych terenów ekspansji gospodarczej. Stąd też, jak podaje raport rządowej Agencji Avfall Sver...ige za 2011 r., spółki te realizują zadania związane z gospodarką odpadami na najwyższym poziomie i taniej niż firmy prywatne, czyli z korzyścią dla mieszkańców".  rozwiń