PARTNER PORTALU
  • BGK

Skontrolowano mazowieckie drogi. Nie jest dobrze

  • PAP    17 lipca 2014 - 18:17
Skontrolowano mazowieckie drogi. Nie jest dobrze

- Na 80 proc. odcinków dróg skontrolowanych w woj. mazowieckim stwierdzono co najmniej jeden przypadek nieczytelnego lub źle widocznego oznakowania - wynika z raportu przygotowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Raport nt. zarządzania ruchem na drogach w woj. mazowieckim powstał na podstawie kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013. Objęły one 13 spośród 43 samorządów z województwa mazowieckiego. Zbadano 106 odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Podczas kontroli oceniono m.in. zarządzanie ruchem na drogach przez odpowiednie władze, zgodność organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami oraz jej wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Z raportu wynika, że na 80 proc. skontrolowanych odcinkach dróg stwierdzono co najmniej jeden przypadek nieczytelnego lub źle widocznego oznakowania. Na 75 proc. - umieszczenia znaków w sposób niezgodny z warunkami technicznymi, na 73 proc. - niezgodności oznakowania z projektem. Na 42 proc. skontrolowanych odcinków dróg brakowało zatwierdzonej organizacji ruchu.

Czytaj też:  NIK prześwietli ogromną sieć zaniedbanych dróg

Jak napisano w raporcie, głównymi przyczynami nieprawidłowości były zbyt rzadkie kontrole przeprowadzane przez uprawnione władze oraz nieposiadanie przez starostów projektów kompleksowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. "Brak zatwierdzonych projektów utrudnia prawidłową realizację funkcji organu zarządzającego ruchem" - napisano w raporcie.

We wnioskach raportu podkreślono m.in., że brakuje przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby, kto jest odpowiedzialny za objęcie wszystkich dróg na danym terenie projektami organizacji ruchu.

W raporcie negatywnie oceniano wywiązywanie się zarządzającego ruchem z obowiązku prowadzenia kontroli znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Starostowie kontrolowali ok. 45 proc. dróg powiatowych oraz znikomą część dróg gminnych" - podano w raporcie.

Urząd wojewódzki przekazał, że marszałek województwa mazowieckiego prowadził kontrole stanu oznakowania na wszystkich odcinkach dróg wojewódzkich, które badali kontrolerzy wojewody.

Zadaniem zarządzającego ruchem jest m.in. prowadzenie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ich zgodność z zatwierdzoną organizacją ruchu.

Z kolei zarządca drogi m.in. umieszcza i utrzymuje znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wojewoda jako organ administracji rządowej nie zarządza ruchem na drogach, natomiast pełni nadzór nad zarządzaniem ruchem przez powołane do tego organy.

Organami zarządzającymi ruchem, nad którymi nadzór sprawuje wojewoda, są: marszałek województwa (drogi wojewódzkie), starosta (drogi powiatowe i gminne), prezydent miasta na prawach powiatu (drogi publiczne położone w miastach na prawach powiatu bez dróg ekspresowych i autostrad) oraz właściciel nieruchomości w przypadku dróg wewnętrznych.

W przypadku województwa mazowieckiego nadzorowi wojewody podlegają organy zarządzające ruchem na prawie 30 tys. km dróg gminnych, 15 tys. km dróg powiatowych i 2822 km dróg wojewódzkich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.