PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląski samorząd ogłasza konkurs na ratowanie zabytków

  • bad    17 sierpnia 2015 - 17:38
Śląski samorząd ogłasza konkurs na ratowanie zabytków

udynek dawnej Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach. Fot Tomasz Żak

Zarząd Województwa ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2015 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W tegorocznej edycji premiowane będą projekty mające na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki.

Dofinansowanie nie dla sektora finansów publicznych

O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne lub prawne. Konkurs ma ca celu wsparcie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Z konkursu wyłączone są zabytki w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Przyznane pieniądze można wykorzystać na m.in. badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne, ekspertyzy i dokumentacje konserwatorską , zabezpieczenie konstrukcji zabytku, odtworzenie detali i elementów architektonicznych, okien, drzwi, więźby dachowej itp. Pieniądze z dotacji mogą posłużyć także na wykonanie izolacji przweciwwilgociowej, montaż instalacji odgromowej, ppoż, przeciwwłamaniowej oraz elektrycznej oraz zakup materiałów konserwatorskich.

W tym roku budżet konkursu wynosi 801 600 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.