PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie, Sosnowiec Maczki: Przetarg na rewitalizację dworca

  • pt/pap    25 lutego 2016 - 12:49
Śląskie, Sosnowiec Maczki: Przetarg na rewitalizację dworca
Wizuallizacja zrewitalizowanego dworca Sosnowiec Maczki (fot.pkp.pl)

• Przetarg na wykonawcę rewitalizacji dworca Sosnowiec Maczki ogłosiła spółka PKP SA.
• Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku.
• Mają się tam kształcić studenci transportu kolejowego Politechniki Śląskiej.
W zabytkowym, zdewastowanym dziś dworcu w Maczkach siedzibę znaleźć ma utworzone już Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. To wspólne przedsięwzięcie PKP SA (inwestor przedsięwzięcia) i Politechniki Śląskiej.

List intencyjny przedstawiciele obu instytucji podpisali w lipcu 2014 r. W połowie 2015 r. gotowy był projekt rewitalizacji i adaptacji dawnego dworca oraz jego otoczenia.

Potem nastąpiły dwa nieudane przetargi na wykonawcę prac. Pod koniec ub. roku nowe władze PKP SA sygnalizowały, że muszą przeanalizować zasadność inwestycji. Na początku lutego - m.in. pod wpływem argumentów władz Sosnowca i Politechniki Śląskiej - uznały ostatecznie, że rewitalizację dworca i związane z nim przedsięwzięcie dydaktyczne należy kontynuować.

Następstwem jest czwartkowa informacja PKP SA o kolejnym przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych; inaczej niż przy poprzednich postępowaniach, tym razem w formule ograniczonej. Wykonawca powinien zostać wybrany w drugiej połowie maja., a praca budowlane ruszyć w połowie br.

Roboty mają być prowadzone w dwóch etapach. Adaptowany pod kątem funkcji edukacyjnej budynek dworca ma zostać oddany na początku października 2017 r. Do końca 2017 r. potrwają natomiast prace związane m.in. z rekonstrukcją i konserwacją polichromowanych powłok malarskich czy wykończeniem budynku kantyny studenckiej.

Rewitalizacja zmieni miasto

Inwestycja PKP SA w Maczkach obejmuje bowiem nie tylko zabytkowy dworzec, który docelowo posłuży też podróżnym. Zrewitalizowany zostanie też sąsiedni XIX-wieczny budynek byłych warsztatów szkolnych, który otrzyma teraz funkcje usługowo-handlowe.

Obiekty zostaną połączone przejściem podziemnym pod torami. Linia kolejowa zostanie trwale wygrodzona. Wokół ma powstać nowa przestrzeń publiczna

Mimo że studenci wejdą do nowego obiektu w roku akademickim 2017-2018, Politechnika Śląska wraz z PKP SA już teraz uruchamiają kształcenie inżynierów na kierunku transport kolejowy w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Transportu Kolejowego. Jak poinformowała w połowie lutego br. uczelnia, od listopada 2015 r. Centrum ma uprawnienie ministerstwa nauki do prowadzenia kształcenia na takim kierunku.

Planowane są trzy specjalności o profilu praktycznym: budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego. Nauka będzie trwała osiem semestrów - dodatkowy pięciomiesięczny semestr ma być przeznaczony na praktykę zawodową. Uczelnia podpisała już umowy i porozumienia z firmami z branży kolejowej, aby zapewnić studentom miejsca na praktyki.

Wśród firm, z którymi Centrum ma współpracować, są m.in.: PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Informatyka, PKP LHS, Alstom Konstal, Bombardier Transportation, Newag, Chemet czy Knorr-Bremse. Centrum i nowy kierunek kształcenia wspierają też Urząd Transportu Kolejowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Współpraca Politechniki i PKP

Politechnika Śląska zapewnia, że konsultowała z przyszłymi pracodawcami program studiów, aby efekty kształcenia były zgodne z oczekiwaniami rynku. Podczas praktyk studenci mają otrzymywać tematy prac inżynierskich i przygotowywać je na potrzeby zakładów.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.