PARTNER PORTALU
  • BGK

Śluza Rudzieniec. Wielkie napełnianie po modernizacji

  • AW    11 lipca 2014 - 15:55
Śluza Rudzieniec. Wielkie napełnianie po modernizacji

W piątek, 11 lipca północna komora śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim - drogi wodnej, administrowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, została wypełniona wodą po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia modernizacji.
ZAKTUALIZOWANE. Do przeprowadzenia tego jednego z bardziej widowiskowych etapów prac użyty został dźwig, który podniósł część z ponad 100 iglic, tamujących przepływ wody.

Do tej pory, z uwagi na prowadzone w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" prace, ta komora śluzy Rudziniec była sucha. Woda została z niej wypompowana w ubiegłym roku, na czas remontu m.in. betonowego dna i stalowych ścian. Ten etap prac główny wykonawca robót - Skanska S.A. - ma już za sobą, dlatego w piątek komora ponownie wypełniła się wodą i możliwe będzie korzystanie z niej przez załogi transportowe i turystyczne.

- Dźwig uniósł konieczną ilość iglic, by woda pod dużym ciśnieniem zaczęła wypełniać komorę. Każda z ustawionych w szpalerze, pod odpowiednim kątem ponad 100 iglic waży blisko 50 kilogramów i ma średnicę ponad 10 centymetrów. Po rozszczelnieniu, zostały uniesione w taki sposób, że woda z Kanału Gliwickiego mogła bezpiecznie wypełnić komorę śluzy - tłumaczy Linda Hofman, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Śluza Rudziniec to jedna z czterech śluz na Kanale Gliwickim, które objął dofinansowany przez Unię Europejską projekt: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej". W ramach dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, oszacowanego na ok. 175 mln zł projektu, zbudowane w latach 30. XX wieku śluzy są gruntownie modernizowane i remontowane.

W ramach robót przewidziano m.in. rekonstrukcję betonów na głowie górnej i dolnej, remont dna i ścian komór oraz międzyśluzia, remonty sterowni i budynków maszynowych śluz, zaplecza technicznego, a także budowę nowych budynków socjalnych. Wymieniona zostanie także część wrót i zasuw śluz. Prace obejmują również remont awanportów i dalb oraz powstanie pomostów, umożliwiających załogom towarowym, oczekującym na śluzowanie, zejście na ląd.

Wszelkie prace mają się zakończyć w 2015 roku. Ponieważ wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są bliźniacze, modernizacja na nich nie uniemożliwia żeglugi. - W przypadku zarówno śluzy Rudziniec, jak i pozostałych trzech śluz: Łabędy, Dzierżno i Kłodnica, prace obejmują najpierw jedną z komór śluzy, przy czym druga pozostaje otwarta dla żeglugi. Po wypełnieniu północnej komory śluzy Rudziniec, południowa zostanie zamknięta, by wykonawca mógł prowadzić na niej prace - mówi Linda Hofman, rzecznik prasowy gliwickiego RZGW.

Do końca września śluzowanie na Kanale Gliwickim możliwe jest 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 - 22.00. Tą drogą wodną, łączącą Górny Śląsk z Odrą można popłynąć turystycznie do pobliskich Pławniowic, Dzierżna, Kędzierzyna Koźla, czy dalej, do Wrocławia. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by z Kanału korzystały barki transportowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.