PARTNER PORTALU
  • BGK

Społeczne budownictwo czynszowe - nabór wniosków o preferencyjne finansowanie

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    1 lutego 2016 - 07:16

Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w tegorocznej puli 450 mln zł. Nabór wniosków w pierwszej edycji nowego programu rządowego potrwa do 29 lutego 2016 r.
 

Dla kogo?

Po kilku latach przerwy w dostępie do preferencyjnych kredytów na finansowanie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obecnie nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu rządowego. O finansowanie inwestycji mieszkaniowych mogą ubiegać się: towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółki komunalne i spółdzielnie mieszkaniowe budujące mieszkania czynszowe o limitowanej stawce czynszu, dostępne dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe i niedysponujących mieszkaniem w danej gminie.

Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych. W nowym programie maksymalny udział partycypacji przyszłych najemców w kosztach przedsięwzięcia wynosi 25%, natomiast maksymalna stawka czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie.

Najważniejsze korzyści.

BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach (do 2024 r.), przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata. Pozyskane środki inwestorzy będą mogli przeznaczyć na mieszkania na wynajem powstające w drodze budowy, modernizacji, przebudowy, czy też adaptacji budynków. Łącznie ma powstać co najmniej 30 tys. mieszkań.

Preferencyjne finansowanie zwrotne może mieć formę długoterminowego kredytu lub organizowanej i gwarantowanej przez BGK emisji obligacji korporacyjnych. O atrakcyjności oferty decyduje długi, maksymalnie 30-letni okres finansowania, bardzo niskie oprocentowanie równe stawce WIBOR 3M bez marży banku oraz wysoki udział finansowania w kosztach przedsięwzięcia (maksymalnie 75%). Na rynku bankowym nie są dostępne tak korzystne cenowo i długoterminowe instrumenty finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Warunki i tryb przyznawania finansowania.

Ustawowo wprowadzono dwa dodatkowe wymogi wobec inwestorów: zobowiązanie do wynajmowania co najmniej 50% mieszkań osobom wychowującym dzieci oraz zawarcie umowy z gminą, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie (wzór umowy dostępny na www.bgk.pl). Inwestor powinien załączyć do wniosku o udzielenie finansowania prawomocne pozwolenie na budowę. BGK w krótkim terminie przeprowadza ocenę wiarygodności kredytowej wnioskodawców, powiadamia ich o decyzji w sprawie możliwości dalszego procedowania wniosku oraz wskazuje dodatkowe dokumenty, które będą potrzebne do podjęcia ostatecznej decyzji finansowej. Wyznaczając termin złożenia dokumentów, BGK uwzględnia planowaną przez inwestora datę rozpoczęcia prac budowlanych. Jeżeli zapotrzebowanie na preferencyjne finansowanie w danej edycji przekroczy 450 mln zł (powiększone ewentualnie o kwotę środków niewykorzystanych w poprzedniej edycji), zostanie uruchomiona procedura oceny punktowej, określona w rozporządzeniu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.