PARTNER PORTALU
  • BGK

Stadion w Zabrzu wznowi inwestycję. Wkrótce nowe przetargi

  • wnp.pl    11 marca 2014 - 07:06
Stadion w Zabrzu wznowi inwestycję. Wkrótce nowe przetargi

Polimex-Mostostal przekazał komunalnej spółce Stadion w Zabrzu plac budowy modernizowanego stadionu im. Ernesta Pohla, z którego korzystają piłkarze miejscowego Górnika. Wkrótce mają zostać ogłoszone przetargi, które pozwolą na wznowienie inwestycji wstrzymanej ponad trzy miesiące temu.
- Przekazanie budowy Stadionu obyło się po przeprowadzeniu inwentaryzacji rzeczowej, która polegała m. in. na sprawdzeniu i ocenie stanu zaawansowania robót oraz zewidencjonowaniu urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie budowy - podała spółka Stadion w Zabrzu.

Dodała, że inwentaryzację przeprowadzono przy współudziale trzech podmiotów: inwestora, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

- Zakończenie współpracy z firmą Polimex-Mostostal oraz przekazanie placu budowy spółce Stadion w Zabrzu wymusiły decyzje o zmianie na stanowisku kierownika budowy oraz przejęciu odpowiedzialności za ochronę obiektu. Nowy kierownik budowy, zatrudniony przez inwestora, zaczął pełnić swoje obowiązki z dniem przekazania budowy - podał inwestor

Podkreślił, że zakończenie prac inwentaryzacyjnych umożliwia spółce Stadion w Zabrzu ogłoszenie przetargów, które doprowadzą do wznowienia prac budowlanych. Jako pierwszy rozpisany zostanie przetarg na pokrycie poszycia dachowego.

Inwestor odstąpił od umowy z Polimeksem na zabrzański stadion 25 listopada. Jako powód podano opóźnienia w realizacji kontraktu.

W ocenie Polimeksu, zamawiający nie miał podstaw do takiej decyzji. Spółka argumentowała m.in., że inwestor dostarczył jej wybrakowaną i zawierającą błędy dokumentację.

Pierwotnie, według podpisanej w sierpniu 2011 r. umowy, Polimex miał zrealizować inwestycję do 24 kwietnia 2013 r. W kwietniu nowy termin wyznaczono na 30 listopada 2013 r.

W połowie grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach udzielił zabezpieczenia roszczenia Polimeksu-Mostostalu przeciwko spółce Stadion w Zabrzu.

Roszczenie Polimeksu obejmuje ustalenie bezskuteczności oświadczenia inwestora o odstąpieniu od umowy na modernizację stadionu, a także ustalenie nieistnienia wierzytelności zamawiającego wobec Polimeksu z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Roszczenie obejmuje też ustalenie nieistnienia prawa zamawiającego do żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Kwota gwarancji wynosi 19,24 mln zł (10 proc. wartości kontraktu).

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez zakazanie spółce Stadion w Zabrzu skorzystania z gwarancji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W pierwszym etapie, który był przedmiotem kontraktu Polimeksu, mają zostać wybudowane trzy nowe trybuny o pojemności 24 tys. miejsc. W obecnym stanie pozostanie trybuna główna, przewidziana do modernizacji w kolejnym etapie.

Drugi etap modernizacji ma być zrealizowany w oparciu o kapitał prywatny. Stadion po całościowej przebudowie będzie mógł pomieścić 32 tys. kibiców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.