PARTNER PORTALU
  • BGK

Stadiony pod kontrolą

  • GK    25 listopada 2011 - 09:38
Stadiony pod kontrolą

Organy nadzoru budowlanego skontrolowały 1112 obiektów sportowych.
W większości – 60,7 proc. (675 obiektów) – kontrole nie wykazały naruszeń prawa. Najmniej nieprawidłowości odnotowano w województwach: łódzkim (3,85 proc.) i śląskim (5,72 proc.), a najwięcej w województwach zachodniopomorskim (55,56 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (57,75 proc.).

Stwierdzone w wyniku kontroli przez nadzór budowlany nieprawidłowości dotyczyły w 55,75 procentach placówek (256 obiektów sportowych) prowadzenia książki obiektu oraz przeprowadzania obowiązkowych kontroli (m.in. brak książki obiektu, nieprawidłowe jej prowadzenie, prowadzenie książki obiektu tylko dla niektórych budynków kompleksu sportowego, brak protokołów kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych, przeprowadzanie obowiązkowych kontroli tylko dla obiektów kubaturowych lub przeprowadzanie kontroli przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień).

W 14,81 procentach obiektów (68 obiektów sportowych) uwagi dotyczyły złego stanu technicznego obiektu (m.in. siedzisk trybuny, konstrukcji stalowej utrzymującej siedziska, ogrodzeń, elewacji budynku, stanu komina ponad dachem, przewodów kominowych wentylacyjnych, instalacji elektrycznej i masztów oświetleniowych.

W 29,41 procentach (135 obiektów sportowych) odnotowano m.in. złą estetykę obiektu, brak pozwolenia na użytkowanie, niewykonanie zaleceń pokontrolnych z protokołów kontroli, ubytki powłok malarskich, odpadające tynki, zbutwiałe elementy ławek, ubytki w ogrodzeniu, brak dostępności na trybuny dla osób niepełnosprawnych, nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Według  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w większości przypadków stwierdzone uchybienia zostały usunięte lub zobowiązano zarządców do ich usunięcia. W wielu wypadkach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami toczy się postępowanie administracyjne. Wyszczególniając, w wyniku podjętych działań organy kontrolne nałożyły na właścicieli bądź zarządców co najmniej 28 mandatów karnych, wyłączyły z użytkowania 11 obiektów sportowych bądź ich części – z uwagi na stan techniczny zagrażający życiu lub zdrowiu, nakazały rozbiórkę 1 obiektu sportowego.

W toku jest jedno postępowanie w sprawie rozbiórki budynku magazynowego ze względu na zły stan techniczny.

Raport Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dziale multimedia. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.