PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: 23 mln zł na pomoc społeczną od Szwajcarii

  • PAP/JS    25 listopada 2016 - 14:16
Świętokrzyskie: 23 mln zł na pomoc społeczną od Szwajcarii
Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w skali całego kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. (fot. pixabay.com)

• 23 mln zł w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał na pomoc społeczną region świętokrzyski z tzw. Funduszu Szwajcarskiego.
• „To były bardzo efektywnie wydane pieniądze” – powiedział na konferencji prasowej podsumowującej program Guido Beltrani, przedstawiciel funduszu.
80 procent środków wydano na rozwój istniejącej już infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. "Pozostałe środki przeznaczyliśmy na tzw. działania miękkie" - powiedział podczas konferencji kierownik projektu Robert Jawor.

"Zorganizowane zostały m.in. sesje terapeutyczne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, powstały programy aktywizujące dla osób starszych i terapii sportowej. Organizacje pozarządowe, harcerze, chorągwie nawiązały współpracę z domami pomocy społecznej" - wyliczał Jawor.

Dodał, że w ramach projektu zorganizowano zagraniczne staże dla kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie i pielęgniarek z domów pomocy społecznej, a program objął około 1000 osób, mieszkańców i kadrę placówek pomocy społecznej.

"To był bardzo udany program, a pieniądze wykorzystane zostały bardzo efektywnie" - potwierdził podczas konferencji dyr. Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Guido Beltrani.

"Przede wszystkim została zmodernizowana istniejąca już infrastruktura. Ale, co równie ważne, wprowadzone zostały zmiany w sposobie świadczenia usług społecznych. Mieszkańcy tych instytucji mogą teraz prowadzić bardziej aktywny styl życia" - dodał Beltrani.

Fundusz Szwajcarski wsparł w województwie świętokrzyskim realizację 50 projektów. Najwięcej, bo ponad 5,4 mln zł otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku (pow. opatowski). W dwóch wyremontowanych budynkach, oddanych do użytku w lipcu 2015 roku, powstało 18 lokali aktywizujących dla 32 mieszkańców. Pensjonariusze mogą korzystać z nowych form terapii zajęciowej: m.in. gastroterapii (zajęcia kulinarne), ergoterapii - poprzez pracę, silwoterapii (kontakt z przyrodą) oraz hipoterapii. W ramach projektu zrewitalizowano stawy oraz ścieżki przyrodnicze, przebudowano także drogi wewnętrzne i oświetlono okoliczny teren.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy fundusze na wsparcie pomocy społecznej otrzymały cztery województwa, oprócz świętokrzyskiego także lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Na razie nie wiadomo, czy projekt będzie kontynuowany.

"Mam nadzieję, że będzie kolejna edycja tego programu. Jest to jednak uzależnione od decyzji politycznych, a te nie zostały jeszcze podjęte" - powiedział Beltrani.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy nazywany także Funduszem Szwajcarskim jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Szwajcarię m.in. Polsce. Na mocy umów międzynarodowych zawartych w 2007 roku w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich przeznaczono dla 12 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, z czego dla Polski przewidziano około 489 mln franków szwajcarskich.

Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w skali całego kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.