Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 czas zacząć. Czekamy na zgłoszenia!

Które inwestycje komunalne najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej? Na propozycje samorządów i podległych im jednostek w trzeciej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej czekamy tylko do 29 lipca.
Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 czas zacząć. Czekamy na zgłoszenia!
Laureaci ubiegłorocznego konkursu TIK Polski Wschodniej (fot.PTWP)

Grupa PTWP oraz Portalsamorządowy.pl – organizatorzy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, organizują trzecią edycję konkursu – Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

W plebiscycie można zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji komunalnych, zrealizowanych na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowanych w roku 2015 lub zrealizowanych w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2016 r.

- Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom – podkreśla Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu portalsamorzadowy.pl - Zachęcam samorządy, jednostki podległe samorządom do przesyłania zgłoszeń.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku. Intencją organizatora jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Zobacz, kto zdobył tytuł i jak przebiegła gala wręczenia nagród w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej w ubiegłym roku

A oto zasady konkursu

Główne kryteria oceny

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:

• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
• walory estetyczne,
• funkcjonalność,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.

Oceny inwestycji dokonuje redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą Konsultacyjną.

Zgłoszenia

Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie inwestycje zrealizowane w roku 2015 lub zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2016 r. na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgłoszenia inwestycji może dokonać:

• jednostka samorządu terytorialnego
• jednostka odpowiadająca za realizację projektu
• Rada Konsultacyjna konkursu.

Dokumentacja / zgłoszenie do konkursu ma formę luźną (nie ma sztywnego formularza). Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia przygotowane według kryteriów oceny należy przesyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl lub listownie na adres redakcji.

 


ZOBACZ TAKŻE