PARTNER PORTALU
  • BGK

Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 czas zacząć. Czekamy na zgłoszenia!

  • Portalsamorzadowy.pl    8 lipca 2016 - 09:57
Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 czas zacząć. Czekamy na zgłoszenia!
Laureaci ubiegłorocznego konkursu TIK Polski Wschodniej (fot.PTWP)

Które inwestycje komunalne najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej? Na propozycje samorządów i podległych im jednostek w trzeciej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej czekamy tylko do 29 lipca.
Grupa PTWP oraz Portalsamorządowy.pl – organizatorzy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, organizują trzecią edycję konkursu – Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

W plebiscycie można zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji komunalnych, zrealizowanych na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowanych w roku 2015 lub zrealizowanych w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2016 r.

- Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom – podkreśla Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu portalsamorzadowy.pl - Zachęcam samorządy, jednostki podległe samorządom do przesyłania zgłoszeń.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku. Intencją organizatora jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Zobacz, kto zdobył tytuł i jak przebiegła gala wręczenia nagród w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej w ubiegłym roku

A oto zasady konkursu

Główne kryteria oceny

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:

• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
• walory estetyczne,
• funkcjonalność,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.

Oceny inwestycji dokonuje redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą Konsultacyjną.

Zgłoszenia

Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie inwestycje zrealizowane w roku 2015 lub zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2016 r. na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgłoszenia inwestycji może dokonać:

• jednostka samorządu terytorialnego
• jednostka odpowiadająca za realizację projektu
• Rada Konsultacyjna konkursu.

Dokumentacja / zgłoszenie do konkursu ma formę luźną (nie ma sztywnego formularza). Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia przygotowane według kryteriów oceny należy przesyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl lub listownie na adres redakcji.×