PARTNER PORTALU
  • BGK

Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016: Ostatni dzień na zgłoszenia!

  • Portalsamorzadowy.pl    29 lipca 2016 - 10:33
Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016: Ostatni dzień na zgłoszenia!

• Do 29 lipca czekamy na w trzeciej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.
• W plebiscycie można zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji komunalnych, zrealizowanych na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
• Zwycięzców nagrodzimy podczas gali w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.
To ostatni moment na zgłoszenia projektów, które zasługują na miano najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce Wschodniej. Na kandydatów do nagrody w III edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej czekamy do piątku 29 lipca. Statuetki dla najlepszych Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czasie III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Konkurs to inicjatywa Portalsamorządowy.pl oraz Grupy PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców w pięciu województwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Intencją organizatora jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Główne kryteria oceny zgłoszeń

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:

• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
• walory estetyczne,
• funkcjonalność,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.
Oceny inwestycji dokonuje redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą Konsultacyjną.

Zgłoszenia

Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie inwestycje zrealizowane w roku 2015 lub zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2016 r. na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgłoszenia inwestycji może dokonać:
• jednostka samorządu terytorialnego
• jednostka odpowiadająca za realizację projektu
• Rada Konsultacyjna konkursu.

Dokumentacja/zgłoszenie do nie ma sztywnego formularza. Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia przygotowane według kryteriów oceny należy przesyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl lub listownie na adres redakcji.

Do zgłoszenia powinny być dołączone fotografie cyfrowe (4 - 6 sztuk). Maksymalna waga załączników wysyłanych pocztą mailową nie powinna przekroczyć 15 Mb, cięższe pakiety zdjęć, prezentacji można przesyłać serwerami zewnętrznymi. W tytule maila prosimy podać miasto i nazwę inwestycji zgłaszanej (np. Białystok – Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej; Rzeszów – Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego).

Adres do korespondencji:

Grupa PTWP, Portalsamorzadowy.pl
ul. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
dopisek: „Konkurs, Polska Wschodnia”

Terminy

• Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lipca 2016 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Liczba inwestycji z danego miasta, gminy nie jest ograniczona.
• Do 8 sierpnia 2016 r. powstanie lista 20 nominowanych inwestycji, która zostanie opublikowana w serwisie Portalsamorzadowy.pl.
• Na portalu w specjalnym serwisie poświęconym konkursowi będzie trwało głosownie internautów na najlepszą inwestycję Polski Wschodniej. Głosowanie na portalu trwa od 10 sierpnia do 14 września 2016 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.