PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne pieniądze dla Łochowa

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)    17 grudnia 2009 - 12:42

Gmina Łochów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów".
Umowa zakłada budowę 40 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Łochowie w zakresie: rozbudowy części biologicznej, usprawnienia ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków oraz usprawnienia ciągu odwadniania osadów ściekowych.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łochów, terenu położonego w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo położonego na obszarze Natura 2000: Dolina Liwca - PLB 140002.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ok. 3800 nowych mieszkańców.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 42 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ponad 35 mln zł. WFOŚiGW w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca zobowiązał się do udzielenia dofinansowania na tzw. wydatki kwalifikowane w wysokości ponad 30 mln zł.

Po zrealizowaniu projektu 77% mieszkańców aglomeracji Łochów zostanie wyposażonych w zbiorczy system odbioru ścieków komunalnych, a wszystkie odbierane ścieki będą oczyszczane w stopniu wymaganym przepisami UE i krajowymi.
 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.