PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o rewitalizacji: Szykują się istotne zmiany w projekcie

  • PAP/aw    22 lipca 2015 - 06:47
Ustawa o rewitalizacji: Szykują się istotne zmiany w projekcie
Gminny program rewitalizacji ma być najważniejszym dokumentem, na podstawie którego będzie prowadzona rewitalizacja - zakłada projekt (fot.fotolia)

Sejm we wtorek ponownie skierował do komisji projekt ustawy o rewitalizacji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek. Chodzi m.in. o dłuższe konsultacje społeczne i zapis ze osoby wysiedlone na czas rewitalizacji mają zagwarantowany powrót do swoich mieszkań
Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju(MIR).

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca zgłosił poprawkę dotyczącą rozszerzenia obszarów, które mogą być rewitalizowane o tereny po Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

"Wydaje mi się, że jeśli wymieniamy m.in. w ustawie obszary pokolejowe, powydobywcze także powinny się tam znaleźć obszary po PGR-ach" - wyjaśnił Rzońca. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji infrastruktury, komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Posłanka Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej przedstawiając sprawozdanie połączonych komisji infrastruktury, komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji, które pracowały nad projektem powiedziała, że komisje zarekomendowały kilkanaście poprawek merytorycznych, redakcyjnych i legislacyjnych.

Rewitalizacja - projekt z merytorycznymi niedociągnięciami

Wśród poprawek merytorycznych komisje zarekomendowały m.in. wydłużenie do 30 dni czasu na konsultacje społecznych projektów rewitalizacji, a także zmniejszenie skali map z 1:1000 do 1:5000, na podstawie których będą opracowywane plany rewitalizacyjne.

"W miejsce wypowiedzenia obowiązującej umowy najmu komisja zaproponowała również mechanizm, zgodnie z którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta działając jako strona stosunku cywilno-prawnego informuje lokatorów o konieczności opróżnienia lokalu na czas robotów budowlanych. Po zakończeniu tych prac lokator uprawniony jest do powrotu do pierwotnie zajmowanego lokalu chyba, że wcześniej zdecydował się na inny lokal" - powiedziała Sibińska.

Czytaj też: Lokatorzy rewitalizowanych budynków będą wysiedlani na stałe?

Dodał, że zaproponowana poprawka była bardzo istotna. "Ponieważ w opinii organizacji, które stoją na straży praw lokatorów była obawa, że gminy mogą nadużywać tego instrumentu wyprowadzając mieszkańców, którzy np. zalegają z opłatami czy z różnych powodów są uciążliwi" - dodała posłanka.

Według szacunków MIR w Polsce zdegradowanych jest ok. 20 proc. obszarów miast, zamieszkanych przez ok. 2,4 mln osób.

Realizacja przez gminę programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będzie poprzedzona gruntowną analizą uwarunkowań, w tym o charakterze społecznym. Wynika to z przyjętego przez rząd założenia, że rewitalizacja ma służyć w pierwszej kolejności poprawie bytu i życia mieszkańców, w tym ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ponadto wszystkie działania przewidziane w procesie rewitalizacji muszą być prowadzone w taki sposób, aby zapobiegać wykluczeniu mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją z możliwości korzystania z pozytywów dokonanych zmian.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.