Warszawa: jest Biała Księga reprywatyzacji stołecznych nieruchomości

• Na stronie internetowej warszawskiego ratusza opublikowano „Białą księgę” dotyczącą dekretu Bieruta.
• Dokument zawiera informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe.
• Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości.
Warszawa: jest Biała Księga reprywatyzacji stołecznych nieruchomości
Reprywatyzacja gruntów w stolicy to gorący temat. (fot. : pixabay.com)

MULTIMEDIA

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości : 01.Wstep.pdf

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 03.Budynek jako odrebna nieruchomosc i przedmiot wlasnosci w swietle art. 5 dekretu warszawskiego.pdf

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 02. Prawa i roszczenia przyslugujace wlascicielom gruntow warszawskich i ich nastepcom prawnym.pdf

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 04.Zwrot nakladow poniesionych przez skarb panstwa badz m.st. Warszawe na odbudowe.pdf

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 00.Okladka i spis treści.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 05.Roszczenia dekretowe a roszczenia oparte na przepisach późniejszych wobec dekretu warszawskiego.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 07.Przedwojenne zabezpieczenia hipoteczne.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 08.Wyplata odszkodowań z tytułu utraty prawa własności nieruchomości.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 10.Ewolucja orzecznictwa sadów administracyjnej ws. przesłanek odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów warszawskich.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 13 konferencja pod patronatem pierwszego prezesa sadu najwyższego pt. reprywatyzacja w orzecznictwie sądów.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 12.Wnioski legislacyjne władz Warszawy.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 11.Pomoc prawna oraz mieszkaniowa.pdf Źródło: UM Warszawa

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości: 09.Obowiązek wydawania decyzji dekretowych.pdf Źródło: UM Warszawa

Warszawski ratusz opublikował na swojej stronie internetowej „Białą księgę” dotyczącą dekretu Bieruta. W liczącym ponad 400 stron dokumencie znalazły się – jak informuje urząd miasta Warszawy – kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe. Jest tam też opis działań podejmowanych przez władze Warszawy na rzecz lokatorów zwracanych budynków i proponowanych zmian w przepisach.

Jak podkreśla ratusz, wśród opublikowanych informacji są też dane o dotychczasowych decyzjach zwrotowych, linii orzeczniczej sądów oraz działaniach mających na celu wsparcie lokatorów zwracanych nieruchomości. „Biała Księga” nie jest katalogiem zamkniętym – będzie na bieżąco uaktualniana o kolejne zestawienia i informacje.

Reprywatyzacja w Warszawie. Samorząd zawiadomi prokuraturę - czytaj więcej

Jak przypominają urzędnicy teren „dekretowy” o powierzchni ok. 14.148 ha, stanowi 27,4 proc. powierzchni obecnej Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. Dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni w latach 1947-1949 złożyli ok. 17 tys. wniosków, z czego większość została rozpoznana negatywnie w latach 50., 60. i 70. Niezrealizowane roszczenia przeszły następnie na spadkobierców, a część z nich została sprzedana osobom trzecim.

Jak czytamy w przesłanym do mediów komunikacie, prezydent Warszawy jest „zobowiązany do rozpatrzenia wniosków o przyznanie prawa własności czasowej złożonych przez dawnych właścicieli - w przypadkach kiedy stwierdzono nieważność odmownych orzeczeń oraz wniosków które od chwili złożenia nie zostały rozpoznane decyzją administracyjną”.

- Miasto również ustala i wypłaca odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy tzw. Dekretu warszawskiego w trybie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Od 1990 roku złożono już ponad 7 tys. wniosków, dokonano ponad 4 tys. zwrotów a stolica wypłaciła ponad 1,13 mld zł na odszkodowania. Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości (ponad sto dotyczy placówek oświatowych) i ponad 3,8 tys. postępowań o odszkodowania a zobowiązania z nich wynikające są szacowane na miliardy złotych – informuje urząd.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

A jeżeli zabierano ziemię którą otrzymali ludzie z Wileńszczyzny na mocy prawa przedwojennego, ci ludzie (jak moi rodzice) siedzieli w więzieniu, potem ja i siostra dostałyśmy po 2 tys zł za 30 ha, a dziś ma tą ziemię ksiądz...co o tym myśleć ma obywatel? A ojciec księdza zagarnął ziemię naszego sąs...iada bo i jedni i drudzy byli rozkułaczani...a ksiądz mi powiedział niedawno: ja nie chciałem a oni mi dali... rozwiń

Starsza, 2016-07-14 20:17:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE