Więcej autostrad i szybsza kolej do 2020 r.

W 2020 r. w Polsce będzie 2 tys. kilometrów autostrad, 2,8 tys. km dróg ekspresowych, a na 350 km linii kolejowych pociągi będą mogły jeździć szybciej niż 160 km/godz. - zakłada Strategia Rozwoju Transportu, przyjęta we wtorek przez rząd.
Więcej autostrad i szybsza kolej do 2020 r.
Według stanu na 2010 r., przedstawionego w dokumencie, w Polsce było 857 km autostrad, 675 km dróg ekspresowych; na żadnym odcinku linii kolejowej pociągi nie mogły osiągać prędkości większej niż 160 km/godz.

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, w strategii wskazano cele oraz kierunki rozwoju transportu w Polsce w taki sposób, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było osiągnięcie celów założonych w strategiach rozwoju całego kraju.

Jak napisano w strategii, w najbliższych latach inwestycje w infrastrukturę transportową będą skoncentrowane przede wszystkim na ukończeniu już rozpoczętych projektów, dotyczących szczególnie budowy dróg, wraz z sukcesywnym zwiększaniem inwestycji w transport kolejowy.

"Wyzwaniem dla Polski jest w pierwszej kolejności usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej" - napisano w dokumencie.

Drugim wyzwaniem - jak można przeczytać w strategii - jest połączenie siecią drogową lub kolejową najważniejszych ośrodków wzrostu, np. miast, z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego. Dlatego - jak wskazano - w pierwszej kolejności będą kończone już rozpoczęte inwestycje w drogi, koleje, lotniska i porty, szczególnie te współfinansowane z środków unijnych. W dalszych latach będą realizowane inwestycje dotyczące m.in. zagęszczenia istniejącej sieci, usprawniania systemów transportowych czy bezpieczeństwa.

"Tylko spójna sieć autostrad, dróg ekspresowych i kolei o wysokim standardzie, rozwinięta sieć lotnisk, portów morskich i dróg wodnych śródlądowych oraz systemów transportu publicznego pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w polskiej gospodarce, edukacji, nauce i kulturze" - czytamy w strategii.

W dokumencie zwrócono także uwagę na potrzebę skierowania transportu ładunków z dróg na kolej. Zdaniem autorów opracowania, mniejsze zapotrzebowanie na przewozy kolejowe względem drogowych wynika z wieloletnich zaległości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej oraz niskiej efektywności usług świadczonych przez przewoźników kolejowych. " (...) istotą podejmowanych działań będzie ukierunkowanie inwestycji w znacząco większym stopniu w obszar przyjaznej dla środowiska infrastruktury kolejowej" - napisano w strategii.

Strategia jest jednym z dziewięciu tego typu dokumentów dla różnych branż, które planuje przyjąć rząd. Według rządowych deklaracji są one spójne z bardziej ogólnymi dokumentami wskazującymi kierunek rozwoju kraju, czyli z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

"BYDGOSZCZ JEST NAJWIĘKSZYM POLSKIM MIASTEM 360tyś... bez bezpośredniego dostępu do autostrady (istniejącej bądź planowanej).

123, 2013-01-29 01:11:00 odpowiedz

Obwodnica dla Olsztyna miasto około 180tysi a dużo mniejsze miejscowości mają,staramy się od 1999! Ja pochodzę z Olsztynka ok.5 tysi i mamy obwodnice śmiech na sali

Dawid Olsztynek, 2013-01-28 23:38:25 odpowiedz

złodziej z PO myślą, że do tego czasu utrzymają się przy korycie....? Tak długo na stolcu nie był nawet A. Hitler. Jedynie generalissimusowi Scierwu-Stalinowi się to udało. Musieliby platfusy pozakładać łagry załatwiać swoje machloje na wzór Starobielska i im podobnych miejsc.... NO..., ale to już ...nie te czasy i nie te totalitaryzmy. rozwiń

antypas, 2013-01-24 16:49:12 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE