PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej na przebudowę ul. Katowickiej w Mysłowicach

  • AT    23 grudnia 2012 - 10:00
Więcej na przebudowę ul. Katowickiej w Mysłowicach

Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ministerstwo Transportu pozytywnie ocenili złożony przez Mysłowice wniosek o rozszerzenia dofinansowania na przebudowę ul. Katowickiej. Pozyskane dofinansowanie wzrosło z 73,95% do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Urząd Miasta Mysłowice 15 września 2011 r. wnioskował do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT - instytucja wdrażająca środki na transport w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie poziomu dofinansowania do 85 % dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK79 w Mysłowicach.

Konsekwencją pozytywnie rozpatrzonego wniosku oraz uzyskania pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej złożonej w maju 2012 r. było zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie.

W związku z podpisanym aneksem planowana całkowita kwota realizacji projektu wynosi 4.733.296,87 zł., kwota wydatków kwalifikowalnych - 4.399.710,71 zł. natomiast udzielone dofinansowanie na realizację projektu stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 3.739.754,07 zł.

Pierwotnie projekt swym zakresem obejmował przebudowę skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Wielka Skotnica w Mysłowicach na skrzyżowanie typu rondo. Podpisany w grudniu aneks dał możliwość dofinansowania przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Bytomskiej w Mysłowicach na rondo oraz odcinka ul. Katowickiej łączącego ww. ronda (od skrzyżowania z ul. Wielka Skotnica do skrzyżowania z ul. Bytomską) oraz zwiększenia dofinansowania z 73,95 % do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

- Kompleksowa przebudowa ulicy Katowickiej przyczyni się między innymi do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenia liczby wypadków i kolizji drogowych oraz poprawy dostępności komunikacyjnej do centrum miasta Mysłowice - informuje Kamila Szal, rzeczniczka mysłowickiego magistratu.

Projekt Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.