Wielkopolska, Pomorze, Podkarpacie: Ministerstwo zatwierdziło inwestycje drogowe

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 782 mln zł.
Wielkopolska, Pomorze, Podkarpacie: Ministerstwo zatwierdziło inwestycje drogowe
Inwestycje będą realizowane w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, pomorskim i podkarpackim. (Fot. Fotolia)

Województwo wielkopolskie

W Wielkopolsce w 2018 r. zostanie wybudowany ciąg pieszo–rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Szalonka - Granice (od km 462,693 do km 463,570). Budowa pozwoli na połączenie trasy pieszo-rowerowej z wykonanymi wcześniej odcinkami od Opatowa do Szalonki oraz od Siemianic do granicy województwa (Kostów).

W tym samym roku nad drogą krajową nr 92 w miejscowości Nekla wybudowana zostanie kładka dla pieszych wraz z pochylniami i dojściami do obiektu. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo pieszych, wzrośnie także płynność ruchu na drodze.

W 2017 r. przebudowane zostanie z kolei skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową do m. Dębiec (pomiędzy 305,600 km a 305,875 km). Wybudowany zostanie lewoskręt na pasie prowadzącym w kierunku Kórnika. Na przebudowanym skrzyżowaniu zlokalizowanie będzie przejście dla pieszych wraz z azylem. Nawierzchnia zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną pobocza, zatoki autobusowe i system odwodnienia drogi. Inwestycja obejmie także budowę kanału technologicznego oraz chodników w obrębie skrzyżowania. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Województwo pomorskie

Na Pomorzu zaplanowano rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarna Woda-Zblewo. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia i wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 11,5 t/oś. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowany zostanie ciąg pieszo–rowerowy, kanał technologiczny, zatoki autobusowe oraz wybudowane miejsca do ważenia pojazdów. Zadanie obejmuje 17,8 km DK 22 (od km 289,000 do km 306,800). Realizacja projektu nastąpi w latach 2020-2022.

Rozbudowana zostanie również droga krajowej nr 22 na odcinku Czersk-Czarna Woda. Oprócz wymiany nawierzchni i wzmocnienia jej konstrukcji, projekt przewiduje budowę ciągu pieszo–rowerowego oraz kanału technologicznego, 7 zatok autobusowych oraz przebudowę mostu. Zadanie obejmuje 10,2 km odcinek drogi krajowej nr 22 (od km 278,751 do km 289,000). Projekt zostanie zrealizowany w 2020–2021.

Województwo podkarpackie

Na Podkarpaciu zaplanowano w latach 2018–2020 rozbudowę DK 28 na odcinku Przemyśl-Medyka. Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W okolicach przejścia granicznego w Medyce wybudowana zostanie zatoka służąca do ważenia pojazdów ciężarowych. Zadanie obejmuje też usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

 W planach jest też rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło. Inwestycja obejmuje rozbudowę do szerokości 7 m istniejących odcinków drogi na łącznej długości ok. 14 km oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstanie obwodnica Pilzna oraz obwodnica Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości ok. 21 km. Realizacja jest przewidziana na lata 2022–2026.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE