PARTNER PORTALU
  • BGK

Wisła szansą na rozwój Mazowsza

  • AT    11 kwietnia 2012 - 17:43
Wisła szansą na rozwój Mazowsza

Województwo Mazowieckie przystąpiło wraz z dwoma innymi regionami do współpracy na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40. Pomogą w tym środki unijne pozyskane przez samorząd województwa.
– Podejmując temat żeglugi śródlądowej nie tworzymy nowej idei, ale wracamy do dobrych rozwiązań stosowanych w przeszłości. Rewitalizacja drogi wodnej po naszej największej rzece Wiśle stwarza możliwość rozwiązania wielu ważnych problemów m.in. energetycznych, środowiskowych czy transportowych. Transport drogą wodną jest o wiele tańszy niż drogą lądową. Dodatkowo rozwój żeglugi śródlądowej daje impuls do rozwoju przemysłu stoczniowego, rozwoju portów śródlądowych itp. Wisłę i jej zasoby wodne możemy wykorzystać także do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do regulacji w tym zakresie obliguje nas Unia Europejska – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Zależy nam, aby w strategii rozwoju województwa mazowieckiego, nad której aktualizacją właśnie pracujemy, wykorzystanie potencjału gospodarczego Wisły było ważnym elementem. Dziś musimy skoncentrować się na opracowaniu projektów w tym zakresie, a to pozwoli nam już niebawem ubiegać się środki unijne na ten cel - dodaje.

Czytaj tutaj: Spotkanie ws. drogi wodnej E40

Mazowsze wraz z województwami kujawsko-pomorskim i pomorskimnawiązały współpracę, której celem jest wykorzystanie możliwości Dolnej Wisły, przebiegającej przez teren tych trzech województw. 5 marca br. w Toruniu został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Zakłada on m.in. rewitalizację Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 oraz ubieganie się o środki unijne na ten cel. Droga wodna E40 łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Prowadzi z Gdańska przez  Toruń do Warszawy, a następnie Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą do Dniepru.

– Ciągle jest bardzo mała świadomość społeczna, co do wykorzystania możliwości jakie stwarzają rzeki. Kojarzą się nam one przede wszystkim z powodziami, jednak dużym problemem naszego kraju są także susze, z którymi borykają się województwa centralne. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze zagospodarowanie terenów rzecznych, oczywiście z zachowaniem środowiska naturalnego. Paradoksalnie im większy rozwój infrastruktury wokół rzek, tym lepiej kontrolowane są wszystkie jej elementy i mniejsze ryzyko powodzi oraz suszy – zaznaczył Jacek Błażejczyk, pracownik Agencji Rozwoju Mazowsza, koordynator projektu INWAPO.

– Planując rozwój transportu śródlądowego warto skorzystać z doświadczeń innych państw i regionów. Porty rzeczne w Hamburgu, Amsterdamie, Rotterdamie czy Antwerpii prowadzą ścisłą współpracę z portami morskim, dzięki czemu stają się ważnym elementem systemu transportowego Niemiec czy Holandii.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.