Władze Łodzi mają zastrzeżenia do kontroli NIK. Chodzi o Bramę Miasta

Do 27 października władze Łodzi złożą zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK dotyczącego działań magistratu w zakresie przygotowania terenu pod inwestycje w obrębie nowego dworca Łódź Fabryczna. W ocenie NIK były one prowadzone nierzetelnie.
Kontrolerzy sprawdzali czynności wykonane przez miejskich urzędników w latach 2010-2014, w szczególności te dotyczące tzw. Bramy Miasta, która miała być usytuowana przed wejściem na nowy dworzec.

"W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz przygotowania terenu - pod względem formalnoprawnym - pod budowę tzw. Bramy Miasta, a następnie w trakcie prowadzonego przetargu, prowadzone były nierzetelnie. W konsekwencji przedsięwzięcie od początku obarczone było istotnymi ryzykami zagrażającymi jego prawidłowej realizacji" - napisano w wystąpieniu pokontrolnym.

Zdaniem dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMŁ Marcina Górskiego uwagi NIK zawarte w wystąpieniu pokontrolnym dot. głównie technicznych kwestii związanych z organizacją przetargu i, w odczuciu władz Łodzi, mają przede wszystkim charakter polemiki z obowiązującymi przepisami prawa.

"To nie my powinniśmy być adresatem tego rodzaju uwag, tylko ustawodawca. W treści wystąpienia pokontrolnego znajdujemy cały szereg postulatów dotyczących tego, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby w ocenie inspektorów NIK w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć interes miasta w tej transakcji" -powiedział Górski .

"Odnosimy wrażenie, że NIK chyba nie do końca orientuje się w podstawowej kwestii, że organy administracji publicznej zgodnie z Konstytucją działają na podstawie i w granicach prawa. Postulaty jakie NIK formułuje nie znajdują podstaw w przepisach a my się poruszamy w ramach przepisów" - dodał Górski. Zapowiedział jednocześnie, że łódzki magistrat do 27 października złoży zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK.

Jednocześnie Górski podkreślił, że w treści wystąpienia nie ma takich informacji, które wskazywałyby na konieczność podjęcia dalszych czynności w trybie przepisów karnych. Jego zdaniem nie wskazano w nim również na potrzebę wznowienia jakiegokolwiek postępowania.

Brama Miasta - reprezentacyjny budynek i architektoniczny symbol Łodzi - miała powstać na terenie Nowego Centrum Łodzi. Radni zgodzili się na sprzedaż tego terenu o powierzchni ponad 7,5 tys. m kw. za nie mniej niż 40 mln zł, a do przetargu stanął jeden inwestor - spółka LDZ Brama. Umowę przedwstępną o sprzedaży działki podpisano 31 grudnia ub. roku. Pod koniec czerwca magistrat poinformował, że spółka, choć wpłaciła 12 mln zł w ramach pierwszej raty, ostatecznie wycofała się z transakcji, nie wyjaśniając powodów.

Czytaj też: Inwestor zrezygnował z wykupu działki pod budowę Bramy Miasta w Łodzi

Brama, której autorem wstępnej koncepcji architektonicznej jest światowej sławy architekt Daniel Libeskind, miała łączyć powstające NCŁ z historycznym śródmieściem. Koszt inwestycji, którą planowano zakończyć w 2018 roku, szacowano na ok. 50 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

pan Liberskind taką bramę może postawic przed swoją posesją,cieszy mnie ogromnie,że tak zaplanowana inwestycja nie dojdzie do skutku,już jednego potworka postawił w Warszawie.

jurek, 2014-10-14 09:24:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE