PARTNER PORTALU
  • BGK

Władze Strzegomia ratują zabytki

  • Serwis Informacyjny Ziemi Świdnickiej    29 listopada 2012 - 12:43
Władze Strzegomia ratują zabytki

Władze Strzegomia co roku przeznaczają środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Strzegom.
- Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, to także, a może przede wszystkim zabytki, które są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury. Dbanie o należyty stan i atrakcyjny wygląd naszych zabytków, aby nie były kojarzone tylko z obiektami o złym stanie technicznym, jest naszym obowiązkiem. Rewitalizacja poszczególnych obiektów, jak również całych zespołów zabudowy, jest szansą na ich uratowanie - mówi Wioletta Urban, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Dlatego koniecznym stało się więc stworzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013, w którym założono, że zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju gminy Strzegom i stanowią szansę jej promocji.

- Miasto nigdy nie będzie atrakcyjne dla turysty, jeżeli jego zabytki będą zaniedbane, niewłaściwie promowane czy eksponowane. A zatem urok miasta to zadbane zabytki - mówi Wioletta Urban.

Z budżetu gminy Strzegom udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek znajduje się na terenie gminy Strzegom oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla gminy Strzegom.

- Dotacja może być udzielona każdemu, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i złoży wniosek do burmistrza Strzegomia. Wniosek o dofinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych może złożyć każdy z uprawnionych podmiotów, a grono beneficjentów jest szerokie. W praktyce jednak najczęściej wnioski składają przedstawiciele obiektów sakralnych, mniejsze zainteresowanie jest ze strony pozostałych osób, które są uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy - wyjaśnia Wioletta Urban.

Priorytetem w przyznawaniu środków są prace zabezpieczające i remontowe przy obiektach o złym stanie technicznym. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Strzegomiu na wniosek burmistrza Strzegomia w uchwale, która określa nazwę podmiotu, który otrzyma dotację, cel na który będzie przyznana dotacja, kwotę przyznanej dotacji w roku budżetowym.

Warto dodać, że obecnie trwają prace związanie z przygotowaniem nowej uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom w roku 2013.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Starszy, 2012-11-29 16:53:15

    Dość dawno będą w Strzegomiu od jednego z mieszkańców usłyszałem, że tuz po wojnie cegła klinkierowa z strzegomskiej starówki wylądowała na warszawskim placu MDM. Były nią ponoć wyłożone przystanki autobusowe. Będąc u Was w Strzegomiu byłem pod wrażeniem kościoła z bodajże największym powierzchniow...o w Polsce dachem z czerwonej dachówki. Niech mnie ktoś potwierdzi moje uwagi. Pozdrawiam Strzegomian  rozwiń